Till innehåll på sidan

Webbutveckling 1, 100p

Kurskod: WEBWEU01

Prövningen i webbutveckling 1 genomförs på plats i skolan med hjälp av dator med erforderliga programvaror: valfri texteditor samt bildbehandlingsprogram.
Centralt innehåll är HTML, CSS samt bildhantering. Du ska koda en webbsida utifrån en fastställd mall som erhålls vid prövningstillfället. Under prövningen har du internetaccess samt tillgång till dina egna anteckningar och ev. litteratur.

Litteratur 

De flesta resurser finns tillgängliga på webben, men om du söker en bok kan HTML och CSS-boken av Rolf Staflin (ISBN: 9789163609947) fungera. Var dock noga med att inte förlita dig på äldre litteratur eftersom tonvikten i prövningen ligger på HTML5-standard (strict html).

Webbsidor (svensk- och engelskspråkiga):

http://webdesignskolan.se/html/html_grunderna.php

https://webbdesignkurser.se/

http://www.w3schools.com/

http://www.sitepoint.com/courses/build-your-first-html-css/

https://www.codecademy.com/en/skills/make-a-website/

(Länkarna ovan är bara ett fåtal exempel på webbsidor som behandlar ämnet)

Läs också noga igenom skolverkets kursplan för ämnet:

Skolverkets kursplan »

Dela: