Till innehåll på sidan

Programmering, 100 p

Programmering, 100 p

Kurskod: PRRPRR01

Prövningen i programmering 1 genomförs på plats i skolan med hjälp av dator med erforderliga programvaror. Du ska utföra ett antal programmeringsuppgifter utifrån specifikationer som erhålls vid prövningstillfället. Under prövningen har du internetaccess samt tillgång till dina egna anteckningar och ev. litteratur.

Prövning sker utifrån ett av följande programmeringsspråk:

C++
C#
Java
Python

När du anmäler dig till prövning anger du även vilket programmeringsspråk prövningen ska utgå från.

Programmering 1 C++, Krister Trangius, Thelin Läromedel, ISBN: 978-91-7379-173-1
Programmering 1 C#, Krister Trangius, Thelin Läromedel, ISBN: 978-91-7379-171-7
Programmering 1 Java, Krister Trangius, Thelin Läromedel, ISBN: 978-91-7379-307-0
Programmering 1 Python, Jan Sundström, Thelin Läromedel, ISBN: 978-91-7379-199-1

Läs också noga igenom skolverkets kursplan för ämnet:

Skolverkets kursplan »

Dela: