Medicin 1, 150p

Kurskod: MEDMED01

Prövningens delar:

Skriftlig del

Prövningen består av ett skriftligt prov, max skrivtid 4 timmar.

Muntlig del

En muntlig komplettering av det skriftliga provet kan bli aktuellt. Prövningsförrättaren avgör detta. Detta ska i så fall ske inom två veckor efter det skriftliga provet.

Prövningens innehåll

Enligt skolverkets kursplan. (Se länk längst ner på sidan).

  • Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
  • Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  • Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
  • Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
  • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
  • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
  • Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
  • Medicinsk terminologi.

Rekommenderad litteratur

Setterberg, Elsie, Medicin 1 och 2, Liber förlag.

Rekommenderade länkar

1177 Tema Kroppen »

Anatomiskt atlas »

Skolverkets kursplan »

Dela: