Etik och människans livsvillkor, 100p

Kurskod: MÄNET10

Kursen Etik och människans livsvillkor handlar om hur arbetet inom vård och omsorg påverkas av det sociala sammanhanget, kultur, livsåskådning, människosyn och etiska ställningstaganden.

Prövningen består av:

Skriftlig del

Den skriftliga prövningen omfattar fyra timmar.

Muntlig del

Den muntliga delen används vid behov och bestäms när den skriftliga delen är bedömd.

Innehåll/mål

  • Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
  • Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
  • Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
  • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
  • Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
  • Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
  • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Rekommenderad litteratur

Katri Cronlund, Etik och människans livsvillkor, Sanoma Utbildning (tidigare Bonnier Utbildning), 2011, ISBN 978-91-523-0757-1

Skolverkets kursplan »

Dela: