Till innehåll på sidan

Svenska 1, 100p

På denna sida hittar du information om Åsö vuxengymnasiums prövning i kursen Svenska 1.

Kurskod: SVESVE01

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del. Den skriftliga delen görs det datum som anges på Åsös hemsida och vid skrivtillfället får du en tid för det muntliga förhöret. Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav för svenska 1, se Skolverkets webbsida www.skolverket.se. Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant.

På Uppsala universitets webbsida finns beskrivning av de nationella proven i svenska 1, och exempel på gamla prov http://www.natprov.nordiska.uu.se/

Skriftlig del, det nationella provets två skriftliga uppgifter

 1. Läsförståelse, 120 minuter
  Uppgiften prövar läsförståelse och analys av olika typer av texter. Du får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är av olika slag, dels flervalsuppgifter, dels sådana som leder till elevproducerade svar av olika längd.
   
 2. En utredande eller argumenterande uppsats, 180 minuter
  Du använder samma texthäfte som vid delprov B samt ett uppgiftshäfte med fyra skrivuppgifter där du väljer en. Skrivuppgiften leder till en sammanhängande text om 300-700 ord som bygger på läsning av texthäftet. Du måste referera till texthäftet.

Muntlig del

 1. Ett muntligt anförande 5-7 minuter
  Du ska hålla i ett muntligt anförande utifrån språklig variation (se läroboken). Anförandet ska handla om variationer i talat och skrivet språk som påverkas av till exempel ålder, kön och social bakgrund.
 2. Diskussion av läst litteratur, två romaner och två noveller se lista nedan 
  Diskussionen kommer att handla om samband mellan de olika romanerna, centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande samt dina egna reflektioner.

Litteratur som ska läsas till diskussionen:

Obligatoriska romaner:

 • Gardell, En komikers uppväxt
 • Andersson, Var det bra så?

Kurslitteratur

 • Bengt Sjöstedt & Tomas Jeppsson Människans texter. Språket. Studentlitteratur 2011 (ISBN 978-91-44-05924-2). Boken täcker svenska 1, 2 och 3, se inledningen för information om vilka sidor som gäller för svenska 1 (dessa har en särskild färg i ena hörnet).

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: