Svenska 1, 100p

Kurskod: SVESVE01

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del. Den skriftliga delen görs det datum som anges på Åsös hemsida och vid skrivtillfället får du en tid för det muntliga förhöret. Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav för svenska 1, se Skolverkets webbsida www.skolverket.se. Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant.

På Uppsala universitets webbsida finns beskrivning av de nationella proven i svenska 1, och exempel på gamla prov http://www.natprov.nordiska.uu.se/

Skriftlig del, det nationella provets två skriftliga uppgifter

  • Läsförståelse, 120 minuter

Uppgiften prövar läsförståelse och analys av olika typer av texter. Du får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är av olika slag, dels flervalsuppgifter, dels sådana som leder till elevproducerade svar av olika längd.

  • En utredande eller argumenterande uppsats, 180 minuter

Du använder samma texthäfte som vid delprov B samt ett uppgiftshäfte med fyra skrivuppgifter där du väljer en. Skrivuppgiften leder till en sammanhängande text om 300–600 ord som bygger på läsning av texthäftet. Du måste referera till texthäftet.

Muntlig del

  • Ett muntligt anförande 5-7 minuter. Du får ett papper med tema för det muntliga anförandet och ämnesförslag vid den skriftliga prövningen.
  • Diskussion av läst litteratur, två romaner och två noveller se lista nedan. Diskussionen kommer att handla om centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande samt dina egna reflektioner.
  • Språkliga variationer (se läroboken). Diskussionen kommer att handla om variationer i talat och skrivet språk som påverkas av till exempel ålder, kön och social bakgrund.

Litteratur:

Obligatorisk roman:
Lagerlöf Selma: Kejsaren av Portugallien

Välj också en av följande romaner:
Avallone, Silvia, Stål 
Alakoski, Susanna, Svinalängorna
Axelsson, Maj-Gull, Aprilhäxan
Fridegård, Jan Trägudars land
Gardell, Jonas En komikers uppväxt
Jonasson, Jonas Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
Kertesz, Imre Mannen utan öde
Lagerkvist, Pär Dvärgen
Linderborg, Åsa Mig äger ingen

Noveller, två stycken ska läsas

Söderberg, Hjalmar, Pälsen

Välj förutom Pälsen en av följande noveller:

Adichie Chimamanda, Jumping Monkey Hill

El Saadawi Nawal, Törst

García Márquez Gabriel, En av dessa dagar

Litteratur

Bengt Sjöstedt & Tomas Jeppsson: Människans texter. Språket. Studentlitteratur 2011 (ISBN 978-91-44-05924-2). Boken täcker svenska 1, 2 och 3, se inledningen för information om vilka sidor som gäller för svenska 1 (dessa har en särskild färg i ena hörnet).

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: