Till innehåll på sidan

Svenska som andraspråk 3, 100p

På den här sidan hittar du information om Åsö vuxengymnasiums prövning i kursen Svenska som andraspråk 3.

Kurskod: SVASVA03

Prövningsdelar

Prövningen består av:

Nationella provet - en skriftlig och en muntlig del

1. Skriftlig del: 4 timmar

2. Muntlig del: 5 minuters anförande

Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav för Svenska som andraspråk 3, se Skolverkets webbsida www.skolverket.se. Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant. Där finns också information om det nationella provet.

Nationella provet - Skriftlig del

Det skriftliga provet är knutet till ett texthäfte med ett bestämt tema. Texthäftet får du hemskickat och du ska noga läsa och fundera kring texterna inför provet. På skrivdagen ska du ha med dig texthäftet. Du får stryka under i texterna men inga lösa blad med anteckningar får användas. Med utgångspunkt i detta häfte ska du sedan skriva en utredande text enligt anvisningar som du får vid skrivtillfället.
I samband med det skriftliga provet skall du skriva upp dig för den muntliga delen av provet på den lista som finns tillgänglig vid skrivtillfället samt lämna in information, ”Elevformulär”(som du fått hemskickat tillsammans med texthäftet), om ditt muntliga anförande.

Nationella provet - Muntlig del

Du ska förbereda ett muntligt anförande på ungefär 5 minuter där du ska argumentera för en tes som är kopplad till texthäftets ämne. Med texthäftet får du instruktioner till den muntliga delen av provet. Läs instruktionerna noga!

Romananalys

Du ska läsa en roman och analysera den muntligt. Anförandet ska ta 10 minuter och görs vid samma tillfälle som NP muntlig del. Du ska skriva en romananalys utifrån instruktioner och göra ett författarporträtt.

Välj en av dessa:

  • Doktor Glas av Hjalmar Söderberg 
  • Mina drömmars stad av PA Fogelström
  • Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf

Skolverkets kursplan »

Dela: