Svenska som andraspråk 2, 100p

Kurskod: SVASVA02

Prövningsdelar

Provet består av en skriftlig del och en muntlig del.
Observera att alla delar av prövningen måste vara godkända för godkänt betyg.

Skriftlig del

Det skriftliga provet är en argumenterande uppsats utifrån texter med ett bestämt tema. En text får du hemskickad tillsammans med ett följebrev ungefär en vecka före provet. Läs och förbered genom att fundera ut en tes som du kan argumentera för. Vid provtillfället får du ytterligare en text. Tänk på att du ska ha med texten till provet så att du kan referera till båda texterna när du skriver den argumenterande uppsatsen. Den argumenterande uppsatsen skriver du här i skolan.

Muntlig del

Analys av modern litteratur

Du ska läsa två romaner:

 

  • Den osynliga väggen av Harry Bernstein
  • Hennes nya namn av Elena Ferrante

 

Du ska vara beredd på att besvara analysfrågor, läs om litterär analys i en lärobok.

Novellanalys

Du ska läsa novellerna ”Amnesti” av Nadine Gordimer och ”Berg som vita elefanter” av Ernest Hemingway. Båda finns på sv.svenskanoveller.wikia.com

Muntligt anförande

Du ska förbereda ett muntligt anförande på ungefär 5 minuter där du utreder ett ämne inom språklig variation, till exempel dialekter eller kroppsspråk.  Du ska använda minst två relevanta källor och ha en tydlig disposition. Tid för den muntliga delen av provet får du när du skriver uppsatsprovet.

Se skolverkets kunskapskrav som finns i länk längst ner på sidan.

Rekommenderad litteratur

Det finns flera olika läroböcker för svenska 2, välj någon av dem.
Ett exempel är: ”Språkporten” av Monika Åström, Studentlitteratur.

Skolverkets kursplan »

Dela: