Till innehåll på sidan

Svenska som andraspråk 2, 100p

Här hittar du information om hur du förbereder dig inför prövningen i Svenska som andraspråk 2.

Kurskod: SVASVA02

Prövningsdelar

Provet består av en skriftlig del och en muntlig del. Observera att alla delar av prövningen måste vara godkända för godkänt betyg.

Skriftlig del

Det skriftliga provet är en argumenterande uppsats utifrån texter med ett bestämt tema.

Cirka en vecka före provet får du en text hemskickad. Du ska läsa den och förbereda dig genom att fundera ut en tes som du kan argumentera för.

Vid provtillfället får du ytterligare en text. Tänk på att du ska ha med dig den första texten till provet så att du kan referera till båda texterna när du skriver den argumenterande uppsatsen. Den argumenterande uppsatsen skriver du här i skolan.

Muntlig del

Den muntliga delen av provet består av en litteraturanalys, en novellanalys och ett muntligt anförande.

Litteraturanalys
Du ska läsa två romaner:

• Den osynliga väggen av Harry Bernstein
• Hennes nya namn av Elena Ferrante

Du ska vara beredd på att besvara analysfrågor om dessa böcker. För att förbereda dig kan du läsa om litterär analys i en lärobok.

Novellanalys
Du ska läsa två noveller:

Båda finns på sv.svenskanoveller.wikia.com

Muntligt anförande
Du ska förbereda ett muntligt anförande på ungefär 5 minuter där du utreder ett ämne inom språklig variation, till exempel dialekter eller kroppsspråk. Du ska använda minst två relevanta källor och ha en tydlig disposition. 
Tid för den muntliga delen av provet får du när du skriver uppsatsprovet.
Se Skolverkets kunskapskrav som finns i länk längst ner på sidan.

Rekommenderad litteratur

Det finns flera olika läroböcker för svenska 2, välj någon av dem. Ett exempel är Språkporten (2018) av Monika Åström, Studentlitteratur.

Skolverkets kursplan »

Dela: