Till innehåll på sidan

Svenska som andraspråk 1, 100p

På den här sidan hittar du information om Åsö vuxengymnasiums prövning i kursen Svenska som andraspråk 1.

Kurskod: SVASVA 01

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig del, en läsförståelse del och en muntlig del. Observera att alla delar av prövningen måste vara godkända för godkänt betyg.

Läsförståelsedelen och skriftlig del

  • Nationellt prov (NP) - läsförståelse (3 timmar)
  • NP - skriftlig del - Argumenterande text (300–600 ord) skrivs på dator (3 timmar)

Tillåtna hjälpmedel på läsförståelsen och uppsatsprovet:

  • Svensk/svensk ordbok och lexikon samt texthäfte som ingår i provet.
  • Obs! Efter att prövningsförrättare bedömt den skriftliga prövningen blir du kallad till den muntliga delen om du har klarat den skriftliga delen. 

Muntlig del

Den muntliga prövningen sker normalt i grupp om 2–3 prövande, prövningsförrättare och en medbedömare, och varar 1–2 timmar (ca 20 minuter per elev). Den innehåller följande moment:

Muntligt anförande (utifrån NP-häftet)

Den muntliga redovisningen brukar ske ca två veckor efter den skriftliga prövningen.

  • Du presenterar ditt anförande för gruppen och lärare.
  • Ditt anförande (ca 5 minuter) och romananalysen sker vid samma tillfälle. (cirka 1 timme totalt)

Muntligt anförande

Förbered en muntlig presentation på 3–6 minuter (utifrån det nationella provhäftet)

Litteraturanalys och författarporträtt (skriftlig och muntlig del)

Du ska läsa denna roman:
Ett nytt land utanför mitt fönster av Theodor Kallifatides

  • Muntlig romandiskussion i grupp
  • Skriftlig romananalys och författarporträtt lämnas in

Råd och tips

Lycka till med förberedelserna och välkommen till prövningen!

 

Dela: