Spanska 2, 100p

Kurskod: MODSPA02

Skriftlig del

Den skriftliga prövningen omfattar 120 minuter för alla kurser och innehåller följande moment:

  1. Läsförståelse - prövar förståelse av innehåll och text.
  2. Ord och fraser - prövar ordförråd och språkliga strukturer.
  3. Realia - prövar kunskaper om målspråkslandet/-länderna.
  4. En skriftlig uppgift, t ex ett brev, ett vykort eller liknande.

Muntlig del

Den muntliga prövningen sker normalt i grupp om 2-3 personer och varar ca 1 timme. Den innehåller vanligtvis följande moment:

  1. Hörförståelse - prövar förståelsen av autentiskt tal på målspråket.
  2. Högläsning av text och samtal kring innehållet.
  3. Samtal kring ämnen och förhållanden i målspråkslandet/-länderna.

Förkunskaper

Är du osäker på nivån på prövningen råder vi dig att titta på något av de vanligaste läromedlen.

Läromedel

Caminando 2, Waldenström m fl.

Mucho gusto 2, Lagercrantz m fl.

Por supuesto, segundo paso, Masoliver m fl.

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: