Till innehåll på sidan

Spanska 1, 100p

Kurskod: MODSPA01 Information om centralt innehåll och kunskapskrav för Spanska 1 finns på Skolverkets webbplats. (Se länk längst ner på sidan).

Skriftlig del

Den skriftliga prövningen omfattar 2 timmar och innehåller följande moment:

  1. Läsförståelse - prövar förståelse av innehåll och text.
  2. Ord och fraser - prövar ordförråd och språkliga strukturer.
  3. Realia - prövar kunskaper om målspråkslandet/-länderna.
  4. En skriftlig uppgift, t ex ett brev eller ett vykort.

Muntlig del

Den muntliga prövningen sker normalt i grupp om 2-3 personer och varar ca 1 timme. Den äger rum 1-3 veckor efter det skriftliga provet och innehåller vanligtvis följande moment:

  1. Du får presentera dig helt kort.
  2. Vi prövar förståelsen av tal på målspråket genom samtal om kända ämnen.
  3. Samtal kring ämnen och förhållanden i målspråkslandet/-länderna.

Efter den muntliga prövningen får du besked om ditt betyg, som sätts enligt skalan A–F.

Förkunskaper

Är du osäker på nivån på prövningen råder vi dig att titta på något av de vanligaste läromedlen.

Exempel på läromedel

Repetera genom att läsa:

  • Caminando 1, Waldenström m fl (ISBN: 9789127437142)

Bild av boken Caminando 1

  • Grammatik: Modern spansk grammatik, Falk m fl

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: