Franska 2, 100p

Kurskod: MODFRE02

Information om centralt innehåll och kunskapskrav för Franska 2 finns på Skolverkets webbplats. (Se länk längst ner på sidan).

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del.

Skriftlig del

Den skriftliga delen tar 2 timmar och innehåller oftast följande moment:

  1. Läsförståelse.
  2. Ord och fraser - prövar ordförråd och språkliga strukturer.
  3. Realia – prövar din allmänbildning när det gäller förhållanden och företeelser i franskt vardagsliv och/eller i andra länder där franska talas.
  4. En friare skrivuppgift, t ex ett brev, ett vykort eller liknande.

Muntlig del

Den muntliga delen äger i regel rum 1 – 3 veckor efter det skriftliga provet, såvida inget lov kommer emellan. Den bedöms av två lärare och genomförs i grupper med två eller tre deltagare. Prövningen kan ta upp till en timme och innehåller vanligtvis följande moment:

  1. Presentation – du får presentera dig helt kort.
  2. Konversation – frågor kring vardagsliv, fritidssysselsättningar, väder, tid m m och ett samtal kring en text och/eller bilder.
  3. .Samtal kringförhållanden och företeelser i franskt vardagsliv och/eller i andra länder där franska talas.
  4. Hörförståelse – prövar att du förstår talad franska

Omedelbart efter den muntliga prövningen får du besked om ditt betyg, som sätts enligt skalan A–F. 

Exempel på läromedel

Escalade 2, Tillman m fl

Génial 2, Sanner, Wennberg

Un air de France, Persson m fl

Franska 2, Eriksson m fl

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: