Franska 1, 100p

Kurskod: MODFRE01

Information om centralt innehåll och kunskapskrav för Franska 1 finns på Skolverkets webbplats. (Se länk längst ner på sidan).

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del.

Skriftlig del

Den skriftliga delen tar 2 timmar och innehåller oftast följande moment:

  1. Läsförståelse.
  2. Ord och fraser – prövar ordförråd och språkliga strukturer.
  3. Realia – prövar din allmänbildning när det gäller förhållanden och företeelser i franskt vardagsliv.
  4. Kort skrivuppgift, till exempel ett brev eller ett vykort.

Muntlig del

Den muntliga delen äger i regel rum 1 – 3 veckor efter det skriftliga provet, såvida inget lov kommer emellan. Den bedöms av två lärare och genomförs i grupper med två eller tre deltagare. Prövningen kan ta upp till en timme och innehåller vanligtvis följande moment:

  1. Presentation – du får presentera dig helt kort.
  2. Konversation – frågor kring vardagsliv, väder, tid, fritidssysselsättningar m m och/eller ett samtal kring en text och/eller bilder.
  3. Samtal kring förhållanden och företeelser i franskt vardagsliv.
  4. Hörförståelse – prövar att du förstår talad franska.

Efter den muntliga prövningen får du besked om ditt betyg, som sätts enligt skalan A–F.

Exempel på läromedel:

Escalade 1, Tillman m fl

Génial 1, Sanner/Wennberg

Franska 1, Eriksson m fl 

Un air de Paris, Persson m fl

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: