Till innehåll på sidan

Engelska 7, 100p

Här finns mer information om hur du ansöker till kursen Engelska 7 på distans eller i klassrum hos oss på Åsö vuxengymnasium. Kurskod: ENGENG07

Information om prövningsdelarna Engelska 7

Prövningen består av två obligatoriska delar, en skriftlig, där även reading och listening ingår i enlighet med ett Nationellt Prov, samt en muntlig del som genomförs vid senare tillfälle.

Skriftlig del

Den skriftliga prövningen består av fyra delar: en läsförståelsedel, en uppsats, en hörförståelsedel och ett språkfärdighetsprov.

Uppsatsen skrivs på 120 minuter, läsförståelsen tar 90 minuter, hörförståelse provet 50 minuter och språkfärdighetsprovet 40 minuter (5 timmar). Om den skriftliga delen inte är godkänd kommer vi att kontakta dig via mejl så snart vi har rättat.

OBS! har du dokumenterad dyslexi eller dokumenterade läs-och skrivsvårigheter, etc. har du rätt till längre skrivtid. Du måste skicka in kopior på din dokumentation till asovuxengymnasium@stockholm.se. Ange "Prövning" i ärendefältet.

Börja dina förberedelser inför prövningen med att läsa Skolverkets mål och kriterier för Engelska 7 som finns i en direktlänk längst ner på sidan.

Muntlig del

Den muntliga prövningen äger rum 1 vecka efter den skriftliga och man bokar själv en tid vid skrivtillfället i skolan. Den muntliga prövningen består av tre delar: ett föredrag där du informerar om något, en diskussion av litteraturen du läst samt en analys av ett tal.

1. Föredrag:

Du ska på fem till sju minuter redogöra för utvecklingen inom något eller några områden som politik, litteratur, film, konst eller musik i något engelskspråkigt land. Kom ihåg att du ska informera på ett strukturerat sätt (tänk på inledning och avslutning till exempel) och att du ska ha ett kritiskt förhållningsätt. Exempel på tidigare presentationer: The Development of English in Malaysia; The Background of Apartheid in South Africa; The History of the Fairy Tale Little Red Riding Hood.
 
På denna nivå krävs mer än återberättande av fakta, detta i synnerhet om du strävar efter ett högre betyg.
När du håller föredraget måste du lämna in:

  • disposition (alltså en plan på en sida)
  • källförteckning (minst två olika källor)

Förbered dig noga och använd gärna bilder, PowerPoint och/eller korta filmklipp.
Tag med din presentation på ett USB-minne eller via din email (ej på egen dator)!

2. Litteraturdiskussion:

Läs en roman, en novell och ett drama. Välj i listorna nedan. Tänk på att du ska läsa skönlitteratur från några olika epoker och ta reda på något om författarna och när verken skrevs. Vi kommer diskutera romanerna och novellerna/dramerna och be dig reflektera över det som var intressant i texterna (inga långa referat av innehållet). Språk, innehåll och form kan vara intressanta att jämföra – reflektera över detta! Du måste ta med böckerna/texterna till den muntliga prövningen då du ska kunna redogöra för litteraturen och svara på frågor. Äldre litteratur kan finnas tillgänglig på nätet.

Noveller:

Titel: A Rose for Emily
Författare: Faulkner, William
   
Titel: The Garden Party
Författare: Mansfield, Katherine
   
Titel: The Yellow Wallpaper
Författare: Perkins Gilman, Charlotte

Romaner:

Titel: Things Fall Apart
Författare: Achebe, Chinua
   
Titel: The Awakening
Författare: Chopin, Kate
   
Titel: Half of a Yellow Sun
Författare: Adichie, Chimamanda Ngozi
   
Titel: White Teeth
Författare: Smith, Zadie

Dramer:

Titel: Death of a Salesman
Författare: Miller, Arthur
   
Titel: A  Streetcar Named Desire
Författare: Tennessee Williams

3. Analys av ett tal:

Du skall välja ett tal från www.ted.com som du tycker är välformulerat.
På 3-5 minuter ska du redogöra för hur talet är uppbyggt och ge minst 3 exempel på vilka retoriska grepp (stilfigurer) du har identifierat i talet. Du ska alltså INTE presentera innehållet i talet.
 
För information om hur du kan analysera ett tal samt identifera stilfigurer, se länkar nedan:

Analys av Martin Luther King’s tal ”I have a Dream

http://www.huffingtonpost.com/richard-greene/why-dr-kings-i-have-a-dre_b_3828999.html

Länkar till retoriska stilfigurer

http://grammar.about.com/od/rhetoricstyle/a/20figures.htm

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: