Till innehåll på sidan

Engelska 5, 100p

På Åsö vuxengymnasium kan du göra en prövning i kursen Engelska 5.

Här finns mer information om hur du ansöker till kursen Engelska 5 på distans eller i klassrum hos oss på Åsö vuxengymnasium.

Kurskod: ENGENG05

Information om prövning i Engelska 5

Prövningen är uppdelad i två delar, en skriftlig och en muntlig del. Du får en bekräftelse på tid och plats till den skriftliga delen. Vid skrivtillfället antecknar du dig för en tid till muntlig prövning som äger rum en till tre veckor senare.

OBS! Man kan inte flytta tiden för den muntliga prövningen. Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till prövningsexpeditionen.

Betyget grundas på hela prövningen. Efter det muntliga provet görs en totalbedömning av den skriftliga och muntliga prestationen så att betyg kan sättas. Ditt betyg får du veta när prövningen är klar. Betyget skickas sedan hem till dig fyra veckor efter det muntliga provet. För att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Skolverkets kursplan ». Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

Om du gör provet i både Engelska 5 och 6 måste du på det muntliga provet redovisa allt som krävs för Engelska 5, och allt som krävs för Engelska 6, dvs. två romaner på Engelska 5, två romaner på Engelska 6, sex tidningsartiklar, och två muntliga anföranden.

Skriftlig del

Det skriftliga provet som tar 4 timmar och 30 minuter (inklusive rast) består av följande delar:

  • Listening comprehension
  • Reading comprehension
  • Writing: en uppsats på minst 250 ord och max 600 ord

OBS! Den skriftliga prövningen i Engelska 5 börjar ibland med listening vilket innebär att alla måste komma i tid.  Den som kommer för sent kan alltså inte skriva provet.

Muntlig del

Den muntliga delen äger i regel rum 1 vecka efter det skriftliga provet. Den genomförs i grupper med tre deltagare. Den muntliga prövningen tar c:a 1 timme. Följande uppgifter är obligatoriska:

1. Redovisning av två romaner av engelskspråkiga författare.
Båda romanerna väljs från litteraturlistorna nedan. Du måste ta med böckerna till den muntliga prövningen då du ska kunna redogöra för romanerna och svara på frågor. Läs noggrant och reflektera över innehåll och språk.

Litteraturlista – romaner

Titel: The Curious Incident of the Dog in the Night-time
Författare: Haddon, Mark

Titel: Normal People
Författare: Rooney, Sally

Titel: Weather
Författare: Offill, Jenny

Titel: Tuesdays with Morrie
Författare: Albom, Mitch

2. Redovisning av två tidningsartiklar som lämpar sig för diskussion

Artiklarna hämtas ur en engelskspråkig tidning eller tidskrift, t ex National Geographic, The Guardian, Daily Telegraph, The New York Times eller The Washington Post. Du kan även leta på Internet, t ex http://www.thepaperboy.com där det finns länkar till all världens tidningar. Det är obligatoriskt att ta med artiklarna till prövningen.

Tänk på att:

  • välja längre artiklar (motsvarande en halv sida i Dagens Nyheter)
  • läs in dig på artiklarna så att du kan göra en sammanfattning av huvuddragen
  • vara förberedd på att redogöra för ord och uttryck i artiklarna

3. Förbered ett anförande på ungefär 4 minuter. Välj något av följande ämnen:

  • Traditioner
  • Sociala eller politiska förhållanden
  • Engelska språkets utbredning och ställning i världen

Ditt ämne måste ha anknytning till en del av världen där engelska används som första språk. Anförandet ska innehålla en presentation av ämnet och en kommentar till ämnet, t.ex värderingar, egna åsikter eller egna erfarenheter.
Du får gärna använda stödord/stolpar men du får inte läsa innantill.

Exempel på läromedel för självstudier

Blueprint A, Lundfall m fl
English Grammar in Use for intermediate students, Murphy

Skolverkets kursplan »

Februari 2021

Dela:
Kategorier: