Sociologi, 100p

Kurskod: SOISOO0

Prövning i Sociologi är en examination av dina kunskaper som bygger på att du läst in hela kursen på egen hand.

Prövningsdelar:

Prövningen består av ett skriftligt prov. Ingen muntlig uppgift.

I prövningen ingår följande moment

  • Sociologins klassiker
  • Sociologiska teorier
  • Sociala strukturer

Kategoriseringar av människor; klass, genus, etnicitet.

Sociologiska metoder; kvalitativa och kvantitativa.

Skriftligt prov

Här prövas du i frågor med varierande svårighetsgrad.

Det gäller både dina faktakunskaper och din förmåga till reflektion och analys.

Litteratur

Johan Forsell: Lärobok i sociologi (Gleerups förlag). Hela boken.

Betyg

Betyg sätts med den nya betygsskalan A-F, där A är högsta betyg och F är icke godkänt.

Skolverkets kursplan »

Dela: