Samhällskunskap 2, 100p

Här hittar du inforamtion om prövning i kursen Samhällskunskap 2.

Kurskod: SAMSAM02

Kursen och prövningen innehåller dessa moment:

  1. Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
  2. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
  3. Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.
  4. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  5. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  6. Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.

Examination

  • Skriftligt prov (moment 1 och 2 ovan)
  • Fördjupningsarbete (moment 3, 4, 5 och 6). Redovisas som en skriftlig rapport samt en muntlig redovisning. Ta kontakt med läraren i förväg för att starta fördjupningsarbetet och bestämma tid för redovisning.

Rekommenderad litteratur

Någon av dessa:

  • Karlsson, ARENA 123 (Gleerups) ISBN 9789140680037
  • Brolin, Nohagen FORUM 123 (Sanoma) ISBN 9789152353004
Dela: