Samhällskunskap 2, 100p

Kurskod: SAMSAM02

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del.

Skriftlig del

Skriftligt prov. Skriftlig prov maxtid 4 timmar.

Muntlig del

Fördjupningsuppgift. Du ska fördjupa dig i en aktuell utrikes fråga. Det kan handla om en miljöfråga, en politisk konflikt eller en annan väl avgränsad samhällsfråga. Välj ett ämne där det finns flera olika åsikter om vad som bör göras. Din uppgift går ut på att muntligt presentera din analys av frågan enligt analysmodellen i Zigma.

Steg 1. Situation (fenomen, problem)

Steg 2. Konsekvenser (symptom för samhället, olika grupper och enskilda individer).

Steg 3. Orsaker (hos samhället, olika grupper och enskilda individer).

Steg 4. Åtgärder (samhället, olika grupper, enskilda individer)

Din presentation får du göra någon vecka efter provet och den bör ta cirka 15 minuter. Därefter följer en diskussion.

Omedelbart efter den muntliga prövningen får du besked om ditt betyg.

Innehåll

Politiska ideologier

Nationalekonomiska teorier

Internationell ekonomi

Internationell politik

Rekommenderad litteratur

Zigma samhällskunskap 1, 2 och 3, Bengt-Arne Bengtsson. 8:e eller 9:e upplagan

Kapitel 12-14, 20, 21, 29, 35, 45-52, 54-58.

Titta gärna på kapitlen 5-6 som stöd för din fördjupningsuppgift.

Skolverkets kursplan »

Dela: