Religionskunskap 2, 50p

Kurskod: RELREL02

Betygskriterier

För de olika betygsnivåerna hänvisas till skolverkets ämnesplan för religionskunskap 2.

Prövningsdelar

  1. Skriftlig del
  2. Muntlig examination kan eventuellt förekomma.

Skriftlig del

Den skriftliga delen omfattar i regel 4 timmar och berör i huvudsak följande områden:

  • Nyreligiösa rörelser och strömningar, exempelvis New Age, Jehovas vittnen, Mormonkyrkan (Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga), Scientologin, Hare Krishna-rörelsen (International Society for Krishna Consciousness), Satanism, Dragon Rouge och Wicca; vad som kännetecknar dessa rörelser och strömningar och deras förhållande till världsreligionerna. Att kunna analysera, beskriva, jämföra och diskutera dessa nya religiösa rörelser och strömningar i relation till framförallt världsreligionerna och olika livsåskådningar.
  • Privatreligiositet, vad som menas med begreppet och kunna analysera, beskriva, jämföra och diskutera olika individuella tolkningar av samt uttryck för privatreligiositet i ett samhälle präglat av mångfald.
  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra och diskutera religionens och livsåskådningarnas betydelse för människans identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.
  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra och diskutera olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld.
  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra, diskutera och kritisera olika etiska begrepp och normativa etiska teorier. Tillämpa dessa på olika etiska problemområden, exempelvis vårdetiska, miljö- och samhällsetiska.
  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra och diskutera etiska frågeställningar i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

 
 
Litteratur

Lärobok: Under samma himmel av Ola Björlin och Ulf Jämterud (Sanoma utbildning).

Läs på följande:
s. 15-49 (kapitel: Under samma himmel),
s. 333-353 (kapitel: Sekulära livsåskådningar),
s. 385-419 (kapitel: Nya religiösa rörelser) och
s. 475-497 (kapitel: Religion och vetenskap).
 
Ett kompendium: (stencilmaterial) som berör kursens olika delar. Detta kompendium kan hämtas på skolans expedition.

Skolverkets kursplan »

Kontaktperson

Run Gröndahl
run.grondahl@stockholm.se

Dela: