Till innehåll på sidan

Religionskunskap 1, 50p

Här hittar du information om prövning i Religionskunskap 1.

Kurskod: RE1201

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig del. En muntlig del sker endast vid behov för lärarens betygsbedömning.

Skriftlig del

1. Skriftligt prov, maxtid 4 timmar

Muntlig del

Vid behov tar läraren kontakt och ytterligare information ges.

Innehåll

  • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.
  • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
  • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Rekommenderad litteratur

Vi rekommenderar följande bok: Robert Tuvesson; En människa, tusen världar (Gleerups, ISBN 9789140687470 (pappersbok), 9789140690302 (digital)), samt ett texturval ur religiösa urkunder.

Länkar till texturval:
Buddhism »
Hinduism »
Judendom, islam, kristendom »

Skolverkets kursplan »

Dela: