Psykologi 2a, 50p

Kurskod: PSKPSY02a

Betygskriterier

För de olika betygsnivåerna hänvisas till skolverkets ämnesplan för psykologi 2a.

Prövningsdelar

  1. Skriftlig del.
  2. Muntlig examination kan eventuellt förekomma.

Skriftlig del

Den skriftliga delen omfattar i regel 4 timmar och berör i huvudsak följande områden:

  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra, diskutera och kritisera psykisk ohälsa inom området klinisk psykologi, exempelvis fobier, depressioner schizofreni, osv med avseende på diagnoser, behandlingsformer/terapier och orsaksförklaringar samt analysera, jämföra, diskutera och kritisera frågeställningen om arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra, diskutera och kritisera området personlighets-psykologi och dess tillämpningar.
  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra, diskutera och kritisera olika utvecklings-psykologiska teorier samt analysera, jämföra, diskutera och kritisera frågeställningen om arv och miljö inom det utvecklingspsykologiska området.
  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra, diskutera och kritisera olika vetenskaps- och forskningstraditioner och metoder inom ämnet psykologi.
  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra, diskutera och kritisera olika tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället exempelvis genuspsykologi.
  • Att kunna analysera, beskriva, jämföra, diskutera och kritisera hur medier, livsstilar, och kultur påverkar mänskligt beteende, känslor och tankar.

Litteratur

Lärobok: Psykologi 1+2a, Martin Levander och Cornelia Sabelström Levander (förlag: Natur och kultur).

Följande kapitel ur denna bok ingår i kursen:
Ur kapitlet ”Freud och det psykodynamiska perspektivet
delen om ”Jagets försvarsmekanismer”,
Utvecklingspsykologi”,
Personlighetspsykologi”,
Kön och genus”,
Depression”,
Ångest, fobier, tvång och neuroser”,
Ätstörningar”,
Att vara psykiskt sjuk”,
Att forska och testa” samt
Förnuft och känsla, IQ och EQ”.

Skolverkets kursplan »

Dela: