Till innehåll på sidan

Psykologi 1, 50p

Kurskod: PSKPSY01

Prövningsdelar

Prövningen består av en obligatorisk skriftlig del och eventuellt en muntlig del. Se information nedan.

Skriftlig del

Den skriftliga delen består av ett skriftligt salsprov och omfattar 4 timmar. Det innehåller momenten:

  • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
  • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
  • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
  • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
  • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Muntlig del

Bara om du på det skriftliga provet bedöms ligga nära ett högre betyg kommer du bli kallad till ett kompletterande muntligt förhör.

Läromedel

Du kan använda valfri lärobok i Psykologi 1. Se information under rubriken skriftlig del ovan samt Skolverkets kunskapskrav för information om vilka kunskapsområden prövningen omfattar.

Den bok vi använder på kurserna på Åsö vuxengymnasium är:
Psykologi 1+2a Lärobok för gymnasiet, Levander/Sabelström-Levander, Natur&Kultur, ISBN 978-91-27-42716-7

Skolverkets kursplan »

Dela: