Historia 2a, 100p

Kurskod: HISHIS02a

Betygskriterier

För de olika betygsnivåerna hänvisas till skolverkets ämnesplan för Historia 2a

Prövningsdelar

Skriftlig del.

Muntlig examination kan eventuellt förekomma.

Skriftlig del

Den skriftliga delen omfattar i regel 4 timmar och berör i huvudsak följande områden:

  • Att kunna analysera, diskutera och kritisera tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människans värde samt resursutnyttjande och människans förhållande till naturen
  • Att kunna tillämpa och kritisera historiska begrepp och förklaringsmodeller samt deras tillämpning på olika historiska frågeställningar
  • Att kunna diskutera och kritiskt granska samt tolka historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar
  • Att kunna analysera, diskutera, kritisera och tolka hur historia används inom olika kulturformer i relation till olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur

Litteratur

  • Lärobok: ”Alla tiders historia 2-3”, Olle Larsson, Hans Almgren och Birgitta Almgren, förlag Gleerups

Kontaktperson

Run Gröndahl 
run.grondahl@stockholm.se

Skolverkets kursplan »

Dela: