Geografi 1, 100p

Kurskod: GEOGEO01

En prövning i geografi kräver en hel del kunskaper i både det naturvetenskapliga kunskapsområdet och det samhällsvetenskapliga, och ett stort intresse av att förstå hur dessa ämnesområden samverkar för att bilda den miljö och det samhälle vi har på jorden idag  samt vilka möjligheter men även utmaningar som människan och jorden står inför i framtiden pga denna symbios.
Att läsa in hela kursen på egen hand kommer att vara tidskrävande och kräva en förmåga att tänka holistiskt,dvs att se hur allt som nämnts ovan hänger ihop och varför.

Prövningsdelar

Prövningen består av en obligatorisk skriftlig del och eventuellt en muntlig del. Se info nedan.

Skriftlig del

Den skriftliga delen består av ett skriftligt salsprov och omfattar 4 timmar. Här prövas du i frågor med varierande svårighetsgrad. Det gäller både dina faktakunskaper och din förmåga till reflektion och analys.

Muntlig del

Bara om du på det skriftliga provet bedöms ligga nära ett högre betyg kommer du bli kallad till ett kompletterande muntligt förhör.

Innehåll

Bl.a.:

  • Geologi 
  • Demografi 
  • Klimatologi 
  • Hydrolog
  • Kartografi
  • Hållbar utveckling 
  • Globalisering

Rekommenderad litteratur

Geografi 1, människan-resurserna-miljön-hållbar utveckling, Peter Östman, Liber.

Läs igenom litteraturen så att du tillgodogjort dig den. Se till att du förstår vad du läser och kan redogöra för och resonera kring innehållet. För närmare information om vad du bör tänka när du läser, se det centrala innehållet samt kunskapskraven för kursen nedan. 

Skolverkets kursplan »

Dela: