Hälsopedagogik, 100p

Kurskod: HÄLHÄLO

Skriftlig del

Den skriftliga provet omfattar 4 timmar. Skrivningsfrågorna kommer att ha sin utgångspunkt i litteraturen. Självständiga arbetsuppgifter där hälsopedagogiska kunskaper tillämpas. Uppgifternas innehåll beslutas i samråd med prövande lärare.

Muntlig del

I den muntliga delen ingår frågor och kompletteringar på det skriftliga provet.
Det ingår dessutom frågor och diskussioner kring dina självständiga arbetsuppgifter.

Litteratur (lärobok)

Hälsopedagogik, Anna-Karin Axelsson, Sanoma utbildning 2011.

Skolverkets betygskriterier »

Dela: