Specialpedagogik 1, 100p

Kurskod: SPECPE01

Prövningen består av en skriftlig del och en muntlig del.

Skriftlig del

Det skriftliga provet omfattar 4 timmar och baserar sig på innehållet i kurslitteraturen.

Skriftliga uppgifter

Fördjupningsuppgift om valfri funktionsnedsättning.
Analys av valfri skönlitterär bok, som anknyter till målen.

Muntlig del

Den muntliga prövningen sker enskilt med prövningsförättare och medbedömare under ca 1 timme.
I den muntliga delen ingår frågor och kompletteringar på det skriftliga provet.
Det ingår dessutom frågor och diskussioner kring dina självständiga arbetsuppgifter.

Litteratur

Sonja Svensson Höstfält, Specialpedagogik 1. Förlag: Bonnier/Sanoma 2011.

Skolverkets kursplan »

Dela: