Till innehåll på sidan

Naturkunskap 2, 100p

Kurskod: NAKNAK02

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och kunskapskrav. Prövning består av två delar: ett skriftligt prov + obligatoriska labborationer. Först gör du det skriftliga provet och sedan blir du som fått godkänt på din skriftliga del blir kallad till att  göra dina obligatoriska labborationer.I vissa fall ingår även en muntlig del.

Laborativt moment

Du som fått godkänt på din skriftliga del blir kallad till att  göra dina obligatoriska labborationer.

Det laborativa momentet av prövningen i Naturkunskap B och Naturkunskap 2 består av ett antal laborationer som genomförs vid ett laborationstillfälle på Åsö vuxengymnasium. Tidpunkten för detta är angiven på Åsö Vuxengymnasiums webbplats. 

Laborationsinstruktioner för Naturkunskap 2 »

Förberedelser

Det finns laborationsinstruktioner till 4 laborationer. Läs på den teori som är kopplad till laborationerna innan dessa skall genomföras och instruktioner till hur det laborativa arbetet skall dokumenteras. Till en eller flera laborationer skall fullständiga laborationsrapporter skrivas och lämnas till läraren på avtalad tid.Vilka laborationsrapporter som gäller kommer att meddelas vid laborationstillfället.

Betyg/Godkännande

De betyg som sätts i det laborativa momentet är endast ”Godkänd” eller ”Icke-godkänd”. Ett godkänt betyg kräver i regel att en laborationsrapport eller ett laborationsprotokoll är inlämnat och godkänt av läraren.

Laborationer

  • Pendel
  • Ämnenas egenskaper
  • Nedbrytning av proteiner
  • Reaktion och reflex

Skriftligt prov

Den skriftliga delen består av ett kursprov. 
I vissa fall kan det krävas en muntlig komplettering till det skriftliga resultatet. Läraren som är huvudansvarig för prövningen tar i så fall kontakt med den prövande. 

Rekommenderad litteratur

Du väljer själv vilken lärobok du föredrar. På Åsö Vuxengymnasium använder vi: Synpunkt 2 Gleerups, Henriksson (ISBN: 9789140685278)
Skolverkets kursplan »

Dela: