Matematik 2a, 2b, 2c, 100p

Kurskod: MATMAT02a, MATMAT02b, MATMAT02c

Prövningsdelar

Prövningen består av ett skriftligt och ett muntligt prov, som tillsammans utgör en helhet vid bedömningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet har tre delar, två delar utan miniräknare, varav en ska lämnas med enbart svar och en med fullständiga redovisningar, och en del med miniräknare, där alla uppgifter ska lämnas med fullständiga redovisningar.

Muntligt prov

Tid för det muntliga provet bokas i samband med det skriftliga.

Litteratur

Prövningen görs utifrån styrdokumenten (se Skolverkets hemsida, välj Kursplaner och betyg).Det betyder att varje lärobok för gymnasieskolans/vuxenutbildningens kurs 2, med inriktning mot det spår du ska pröva (alltså 2a eller 2b eller 2c), är användbar.

De vanligast använda böckerna inom vuxenutbildningen är:
Matematik 5000 av Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne(Natur och Kultur).
Matematik Ma av Holmström, Smedhamre, Sjunnesson (Liber).

Om du siktar mot ett betyg över godkänt är det lämpligt att läsa två olika böcker parallellt och jämföra deras framställning och förklaringar för att få en djupare förståelse.

Övrig information:

För att få en uppfattning om hur det skriftliga provet kan se ut, kan det även vara lämpligt att studera tidigare nationella prov. Dessa finns att hämta på Skolverkets webbplats.

Information om Muntligt prov vid prövning i matematik

Enligt Skolverkets styrdokument, dvs. kursmål och betygskriterier, ska betygen grunda sig på såväl skriftliga som muntliga prestationer. Detta är skälet till att prövningen består av både ett skriftligt och ett muntligt prov.
Det muntliga provet utgår från samma kursinnehåll som det skriftliga provet men du ska presentera dina problemlösningar och resonemang muntligt istället för skriftligt.
Efter det muntliga provet görs en totalbedömning av den skriftliga och muntliga prestationen så att betyg kan sättas. Detta skickas sedan hem till dig, i regel inom en vecka efter det muntliga provet.

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: