Meritpoäng

Kurser som ger meritpoäng

Oavsett vilken utbildning på högskole- eller universitetsnivå som du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du fårgodkänt betyg (E) eller högre i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Moderna språk

Läs mer om meritpoäng för moderna språk på antagningen.se

Engelska 7

Läs mer om meritpoäng för Engelska 7 på antagningen.se

Matematik

Läs mer om meritpoäng för kurser matematik på antagningen.se

Dela: