Till innehåll på sidan

Matematik

Följande kurser kan du pröva i inom ämnet matematik:

Matematik 1a, 1b, 1c
Matematik 2a, 2b, 2c
Matematik 3b, 3c
Matematik 4

Prövningen består av ett skriftligt och ett muntligt prov. Dessa genomförs vid två olika tillfällen. I samband med det skriftliga provet bestäms individuellt när det muntliga provet ska ske. Detta tillfälle äger rum en tid efter det skriftliga provet. För att bli godkänd på prövningen krävs deltagande och tillfredsställande resultat på både det skriftliga och muntliga provet.

Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda betygskriterierna.

 

Dela:
Kategorier: