Matematik

Matematik grundläggande

Verksamhetspoäng: 600 p
Nationell kurskod: 
GRNMAT2

Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik
och matematikens användning i vardags-, samhälls- och arbetslivet samt
inom olika ämnesområden.

Kurslitteratur
Titel: Meddelas vid kursstart
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer [pdf]

Matematik 1a

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MATMAT01a

Kurslitteratur
Titel: Matematik 5000, Kurs 1a, Röd Lärobok
Författare: Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127421561

Klicka här för att läsa mer

Matematik 1b

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MATMAT01b

Kurslitteratur
Titel: Matematik 5000, Kurs 1bc, Vux Lärobok
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127435056

Klicka här för att läsa mer

Matematik 1c

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MATMAT01c

Kurslitteratur
Titel: Matematik 5000, Kurs 1bc, Vux Lärobok
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127435056

Klicka här för att läsa mer

Matematik 2a

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MATMAT02a

Kurslitteratur
Titel: Matematik 5000, Kurs 2a, Röd & Gul Lärobok
Författare: Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127423633

Klicka här för att läsa mer

Matematik 2b

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MATMAT02b

Kurslitteratur
Titel: Matematik 5000, Kurs 2bc, Vux Lärobok
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127435049

Klicka här för att läsa mer

Matematik 2c

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MATMAT02c

Kurslitteratur
Titel: Matematik 5000, Kurs 2bc, Vux Lärobok
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127435049

Klicka här för att läsa mer

Matematik 3b

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MATMAT03b

Kurslitteratur
Titel: Matematik 5000, Kurs 3bc, Vux Lärobok
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127426313

Klicka här för att läsa mer

Matematik 3c

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MATMAT03c

Kurslitteratur
Titel: Matematik 5000, Kurs 3bc, Vux Lärobok
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127426313

Matematik 4

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: MATMAT4

Kurslitteratur
Titel: Matematik 5000, Kurs 4, Blå Lärobok
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127426320

Dela:
Kategorier: