Läs komvux på distans

Läs komvux på distans

Vi på Åsö vuxengymnasium erbjuder ett stort antal kurser på distans. Du kan på så sätt plugga var du vill och när du vill. Klicka här för att komma till vårt kursutbud för distanskurser: distanskurser på Åsö vuxengymnasium.

Studietakt

Du kan välja mellan att studera med en studietakt på 25%, 50%, 75% eller 100%. En 100 poängskurs på 5 veckor räknas som heltidsstudier (100%), en 100 poängskurs på 10 veckor räknas som halvtidsstudier (50%), en 50 poängskurs på 10 veckor räknas som deltidsstudier (25%) och en 100 poängskurs på 20 veckor räknas som deltidsstudier (25%). Innan du väljer studietakt kan det vara bra att svara på frågorna nedan och tänka igenom vilken studietakt som passar dig.

Vad ska jag tänka på när jag läser på distans?

För att kunna läsa våra komvuxkurser på distans krävs grundläggande datorvana vilket innebär att du kan använda internet, ladda upp filer, hantera ordbehandlingsprogram som Word samt att du har en aktiv e-postadress.

Läser du kurser på distans, ta i ett tidigt skede kontakt med din lärare för att ställa frågor. Du tjänar på att ha en tät kontakt med din lärare för att säkerhetsställa att du har förstått uppgifterna rätt. För att få ut det mesta möjliga av din distansutbildning så är det rekommenderat att du regelbundet, ca två gång i veckan går in i kursrummet och är aktiv i lärplattformen. Det är också rekommenderat att du är med vid kursstarten i skolans lokaler. Under kursens gång försök att göra klart alla uppgifter i tid och om du behöver handledning kontaktar du din lärare.

Även när du läser på distans har du möjlighet till utvecklingssamtal med din lärare om hur du ligger till i kursen. Det är en chans att ställa frågor och få information om hur du ligger till i kursen. Alla prov under kursens gång skriver du i skolans lokaler på Södermalm. Om du läser en kurs där obligatoriska träffar ingår utförs dessa i skolans lokaler. Du får information om eventuella obligatoriska träffar i början av kursen. När kursen börjar närma sig sitt slut har du möjlighet till ett betygsamtal med din lärare. I samband med kursslut så får du även möjlighet att göra en kursutvärdering.

Dela: