Kursstart sommarkurser 2020

Med anledning av Coronaviruset covid-19 har Åsö vuxengymnasium lagt om all undervisning till distans. Du har självklart tillgång till stödfunktioner, studerandeadministration och studie- och yrkesvägledning även nu när undervisningen bedrivs på distans. Nedan hittar du viktig information om kursstarten och information om de olika funktionerna på skolan och hur du går tillväga för att få stöd och service.

All undervisning sker på distans med anledning till covid-19

Tisdagen den 17 mars 2020 meddelade regeringen att all undervisning inom komvux, inklusive Sfi och Yrkeshögskolan ska ställas om till distansundervisning för att minska smittspridningen av Covid-19. Det innebär att du som ska läsa en kurs på Åsö vuxengymnasium med start 25 maj inte kommer att ha undervisning i skolan. All undervisnng kommer tillsvidare att vara på distans. Du kommer under vecka 22 att få ett välkomstmejl från din lärare där du får information om kursens distansupplägg.

Kommunikation via Moodle/Teams/Mejl

Du hittar allt kursmaterial på lärplattformen Moodle. Länk till Moodle. Din lärare kommer under kursstartsveckan att mejla dig din kurssnyckel som du använder för att komma in på kurssidan. Har du frågor om kursen vänd dig till din lärare via mejl.

Närvaro och kursaktivitet vid distansstudier

För att undvika avbrott i kursen behöver du vara aktiv i kursen genom att regelbundet logga in på Moodle och göra de uppgifter som finns i lärarens kursplanering.

Prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer

De flesta prov och examinationer sker för tillfället på distans. Men det är inte självklart att samtliga moment i kursen kan ersättas med distanslösningar. Exempel på sådana moment är metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer. Din lärare kommer att informera dig om hur dessa moment kommer att gå till.

Biblioteket

Biblioteket är för tillfället stängt för spontana besök. Om du som elev vill låna böcker kan du boka in ett besök. Boka ditt besök genom att mejla bibliotek.AVX@edu.stockholm.se. Böcker kan du återlämna som vanligt genom att lägga dem i lådan utanför biblioteket, även när biblioteket är stängt.

Datasalar

Om du som studerande hos oss är i behov av dator så är du välkommen till skolan för att arbeta i datasalen C12. Salen är öppen måndag till fredag mellan kl. 8.00-17.00. Antalet elever regleras genom att det endast kommer att finnas 15 utrustade platser i salen.

Expeditionen

Expeditionen är för tillfället stängd för besök men studerandeadministrationen har utökat sina telefontider och är även tillgängliga att svara på frågor via mejl
asovuxengymnasium@edu.stockholm.se. Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på asovuxengymnasium.stockholm.se/kontakta-oss

Studiestöd

Om du har pedagogiskt stödbehov så kan de kontakta vår speciallärare Karolina Rydlöf eller studiecoacherna via mejl. De hittar deras kontaktuppgifter på:
asovuxengymnasium.stockholm.se/elevstod-elever-i-behov-av-stod

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarnas drop-in-tider är tillfälligt inställda men telefontiderna är utökade. Du kan även nå våra Studie- och yrkesvägledare på mejl asosyv@edu.stockholm.se. Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på asovuxengymnasium.stockholm.se/studie-och-yrkesvagledning

Dela: