Till innehåll på sidan

Kursstart i oktober 2021

Du som ska läsa en klassrumskurs i oktober kommer att ha lektioner på skolan. Undervisningen för alla kurser startar 13-15 oktober. Mer information får du i välkomstmejlet från din lärare veckan innan kursstart.

Nedan hittar du information om hur undervisningen kommer gå till för kurser med start i oktober. Du hittar också information om expeditionen, studie- och yrkesvägledning, bibliotek, datasalar och studiecoacher.

I välkomstmejlet kommer du att få:

  • kontaktuppgifter till din lärare
  • en kursnyckel till kursens digitala klassrum på lärplattform Moodle (om din lärare använder Teams så får du ett separat mejl med Teamskod till lärplattformen Teams)
  • information om kurslitteratur
  • information om kursens upplägg

Distans-, fjärr- och klassrumsundervisning

Klassrumsundervisning innebär undervisning på plats i en lokal, medan fjärrundervisning innebär att elever och lärare är åtskilda avseende lokal men är uppkopplade samtidigt och kan se och höra varandra i realtid.
Vid fjärrundervisning ska läraren vara tillgänglig för den specifika klassen under hela passet, men eleverna kan vid behov delas upp där delar av klassen samtalar med läraren och andra arbetar självständigt eller i smågrupper med en uppgift.
Distansuppgifter avser uppgifter eleven kan göra när lärare och elev är åtskilda i såväl tid som rum. Uppgifterna kan vara i en plattform, mail eller på papper. Eleverna kan inte räkna med att få kontakt med läraren när de genomför uppgiften utan får vänta till nästa lektionstillfälle, några timmar eller någon dag innan läraren svarar på en fråga eller ger respons på en inlämnad uppgift.

Närvaro och kursaktivitet vid distansundervisning

För att undvika avbrott i kursen behöver du vara aktiv i kursen genom att delta i digitala kursmoment samt regelbundet logga in på lärplattformen och göra de uppgifter som finns i lärarens kursplanering. 

Prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer

Många prov och examinationer kan under denna period komma att göras på distans med hjälp av digitala verktyg. Men det är inte självklart att alla moment i kursen kan ersättas med digitala lösningar utan att vissa moment kan komma att ske i skolans lokaler. Exempel på sådana moment är vissa prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer. Din lärare kommer att informera dig om hur dessa moment kommer att gå till. Vid dessa tillfällen får endast 8 elever vara samlade i samma klassrum.

Stödfunktioner

Biblioteket

Besök bibliotekets sida för att se aktuella öppettider: Biblioteket. Böcker kan du återlämna som vanligt genom att lägga dem i lådan utanför biblioteket, även när biblioteket är stängt. Om du vill komma i kontakt med biblioteket kan du skicka ett mejl till bibliotek.AVX@edu.stockholm.se

Datasalar

Om du som studerar hos oss och är i behov av dator så är du välkommen till skolan för att arbeta i datasalen C12. Salen är öppen måndag till fredag mellan kl. 8.00-17.00. På plats i datasalen finns våra IT värdar som kan hjälpa dig med Teams, Moodel och andra problem relaterade till IT frågor som är kopplade till våra kurser.

Expeditionen

Expeditionen är har öppet för besök mån - tors kl. 11 - 12.30. De har telefontider och är även tillgängliga att svara på frågor via mejl asovuxengymnasium@edu.stockholm.se. Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på sidan Expeditionen.

Studiestöd

Om du har pedagogiskt stödbehov på plats i skolan eller behöver stöd i studierna på distans så kan du kontakta vår speciallärare Karolina Rydlöf eller studiecoacherna via mejl. De hittar deras kontaktuppgifter på sidan Elevstöd.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna har begränsade drop-in-tider för tillfälligt men telefontiderna är utökade. Du hittar drop-in-tiderna på skolans lärplattform Moodle och i skolans lokaler. Du kan även nå våra studie- och yrkesvägledare på mejl asosyv@edu.stockholm.se. Om du har behov av att få hjälp med ditt ärende på plats i skolan så kan du mejla eller ringa till våra studie- och yrkesvägledare och boka in ett besök. Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på sidan Studie- och yrkesvägledning.

Våra skollokaler

Här nedan kan du läsa om hur vi har anpassat lokalen för att minska risken för smittspridning vid prov och kursmoment i skolans lokaler.

Städrutiner

Städfirman har i uppdrag att vara extra omsorgsfulla och frekventa gällande städning av dörrhandtag, räcken, toaletter, trapphus, entréer och elevmatsal

Avståndsmarkeringar

Golvdekaler och skyltar med budskapet att hålla 2 meters avstånd är utplacerade i skolans centrala delar.

Elevmatsal

Möbleringen har glesats ur, handsprit finns utplacerad, en extra dörr öppnas upp vid lunchtid för att det ska vara möjligt att hålla avstånd även i passagen, golvdekaler med budskap om att hålla avstånd är utplacerade, städningen har intensifierats till två gånger dag.

Datasalar

Gles möblering genom att vartannat tangentbord och varannan stol är borttagen. 

Klassrum och provsalar

Alla lärare som tar in elever till skolan för att genomföra prov eller annat kursmoment har följande med sig till klassrummet:

  • Handsprit
  • Desinfektionsspray
  • Trasa
  • Skylt med budskap att hålla avstånd
  • Avspärrningsband med budskap att hålla avstånd
Dela: