Kursstart maj 2019

På denna sida hittar du information om kursstarten för våra sommarkurser med start i maj (dag, tid, sal och lärare)

Kurs, dag, tid, sal och lärare

Biologi 1, ÅV5BIO01K19FM
Lärare: Ulf Silfverling
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 08:30
Schema: Måndag-torsdag 8:30-12:00
Sal: C23
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Hälsopedagogik, ÅV5HAL0K19FM
Lärare: Anne-Berit Torheim
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 09:00
Schema: Måndag-torsdag 09:00-12:30
Sal: F12
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Matematik 1a, ÅV5MA01AK19FM
Lärare: Felix Vedin
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 08:45
Schema: Måndag-torsdag 08:45-12:30
Sal: D48
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Matematik 1b, ÅV5MA01BK19FM
Lärare: Felix Vedin
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 08:45
Schema: Måndag-torsdag 08:45-12:30
Sal: D48
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Matematik 1c, ÅV5MA01CK19FM
Lärare: Felix Vedin
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 08:45
Schema: Måndag-torsdag 08:45-12:30
Sal: D48
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Matematik 2a, ÅV5MA02AK19FM
Lärare: Peter Piispanen
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 08:45
Schema: Måndag-torsdag 08:45-12:30
Sal: D43
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Matematik 2b, ÅV5MA02BK19FM
Lärare: Kerstin Welin
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 08:45
Schema: Måndag-torsdag 08:45-12:30
Sal: D45
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Matematik 2c, ÅV5MA02CK19FM
Lärare: Kerstin Welin
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 08:45
Schema: Måndag-torsdag 08:45-12:30
Sal: D45
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Matematik 3b, ÅV5MA03BK19FM
Lärare: Fredrik Rosengren
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 08:45
Schema: Måndag-torsdag 08:45-12:30
Sal: B16
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Matematik 3c, ÅV5MA03CK19FM
Lärare: Fredrik Rosengren
Första lektion: Måndag 27 maj kl. 08:45
Schema: Måndag-torsdag 08:45-12:30
Sal: B16
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Psykologi 1, ÅV5PS01K19FM
Lärare:
Första lektion: Måndag 27 maj kl.13:00
Schema: Måndag, onsdag, torsdag 13:00-16:00
Sal: D38
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Specialpedagogik 1, ÅV5SPE01K19FM
Lärare: Ruth Yosef
Första lektion: Måndag 27 maj kl.09:00
Schema: Måndag-torsdag 09:00-12:30
Sal: F16
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Svenska 2, ÅV5SVE02K19FM
Lärare: Anna Rönquist
Första lektion: Tisdag 28 maj kl.09:00
Schema: Måndag-torsdag 09:00-12:30
Sal: E31
Start och slut: 28 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Svenska som andraspråk 1, ÅV5SVA01K191FMVO
Lärare: Anna Victoria Hultenheim
Första lektion: Måndag 27 maj kl.09:00
Schema: Måndag, tisdag, torsdag, fredag 09:00-12:00
Sal: C15
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Svenska som andraspråk 2, ÅV5SVA02K19FM
Lärare: Marie Helen Nordin
Första lektion: Tisdag 28 maj kl.09:00
Schema: Måndag-torsdag 09:00-12:30
Sal: C26
Start och slut: 28 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Svenska som andraspråk 3, ÅV5SVA03K19FM
Lärare: Paulina Dekoj Sundelin
Första lektion: Onsdag 29 maj kl.09:00
Schema: Måndag-torsdag 09:00-12:30
Sal: C24
Start och slut: 28 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3, ÅV195GRSVACKFM
Lärare: Leif Karlenstedt
Första lektion: Måndag 27 maj kl.09:00
Schema: Måndag-torsdag kl.09:00-16:00
Sal: C16
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4, ÅV195GRSVADKFM
Lärare: Yvonne Hedman
Första lektion: Måndag 27 maj kl.09:00
Schema: Måndag-torsdag kl.09:00-16:00
Sal: C16
Start och slut: 27 maj-28 juni
Antal veckor: 5

Distanskurser

Du som är antagen på en distanskurs hos oss får information om eventuella obligatoriska träffar samt en detaljerad kursplanering via mail av din lärare under kursstartsveckan (den 27 maj till 31 maj).

Bra information att veta inför kursstart

Läs gärna sidan Bra att veta inför kurstart inför din första lektion. Där hittar du information om välkomstmailet, lärplattformen Moodle, Wifi, CSN, pedagogiskt stöd, Studie- och yrkesvägledning mm.

Dela: