Kursstart januari 2020

På denna sida hittar du dag och tid för första lektionstillfället för din klassrumskurs med start i januari. Du kommer även få ett mejl från din lärare under kursstartsveckan. Om din lärare har skrivit annan information än den nedan så är det informationen från din lärare som gäller.

OBS! Du som läser en distankurs hos oss kommer att få ett mejl med information om kursen från din lärare mellan 7-10 januari.

Dag, tid, sal och lärare för klassrumskurser

Affärsjuridik
Kursgrupp: ÅV201AFF0K48, ÅV201AFF0K201EK48, ÅV201AFF0K201ST48
Lärare: Anna-Karin Martinsson
Första lektion: Torsdag 9 januari 13:00-16:00
Sal: B17

Akutsjukvård
Kursgrupp: ÅV201AKU0K192468VO, ÅV201AKU0K2468
Lärare: Lourdes Amaya Gomez
Första lektion: Onsdag 8 januari 13:00-16:00
Sal: F14

Barns lärande och växande
Kursgrupp: ÅV1BAS0K1948BF
Lärare: Åsa Larsson
Första lektion: Tisdag 7 januari 09:00-16:00
Sal: F03

Biologi 1
Kursgrupp: ÅV201BIO01K37
Lärare: Ulf Silfverling
Första lektion: Torsdag 9 januari 08:30-12:00
Sal: C23

Biologi 1, Naturvetenskapligt basår
Kursgrupp: ÅV201BIO01K201NV371
Lärare: Anna Räväsmäki
Första lektion: Torsdag 9 januari 08:30-12:00
Sal: C29

Digitalt skapande 1
Kursgrupp: ÅV201DIG01K37
Lärare: Erika Norman
Första lektion: Torsdag 9 januari 09:00-12:00
Sal: E44

Engelska 5
Kursgrupp: ÅV201ENG05K37
Lärare: Ulrika Karlsson
Första lektion: Torsdag 9 januari 09:00-12:00
Sal: E37

Engelska 6
Kursgrupp: ÅV201ENG06K15
Lärare: Bodil Engelshtein
Första lektion: Måndag 13 januari 09:00-12:00
Sal: E37

Engelska 7
Kursgrupp: ÅV201ENG07K26
Lärare: Anna Rönquist
Första lektion: Onsdag 8 januari kl 13.00-16.00
Sal: E37

Engelska grundläggande, delkurs 1
Kursgrupp: ÅV201GRENAK248
Lärare: Bodil Engelshtein
Första lektion: Torsdag 9 januari 13.00-16.00
Sal: D36

Engelska grundläggande, delkurs 2
​Kursgrupp: ÅV201GRENBK248
Lärare: Jim Haney
Första lektion: Torsdag 9 januari 13.00-16.00
Sal: E37

Engelska grundläggande, delkurs 3
​Kursgrupp: ÅV201GRENCK3579
Lärare: Fruta Habtom
Första lektion: Torsdag 9 januari 08:30-12:30
Sal: C16

Engelska grundläggande, delkurs 4
​Kursgrupp: ÅV201GRENDK3579
Lärare: Hani Halilovic
Första lektion: Onsdag 8 januari 09:00-12:30
Sal: D36

Entreprenörskap
Kursgrupp: ÅV201ENR0K201STQ
Lärare: Anna-Karin Martinsson
Första lektion: Tisdag 14 januari 17:30-20:30
Sal: D35

Etik och människans livsvillkor
Kursgrupp: ÅV201ETI0K1948VO, ÅV201ETI0K48
Lärare: Ruth Yosef
Första lektion: Torsdag 9 januari 13.00-16.00
Sal: F16

Fotografisk bild 1
Kursgrupp: ÅV201FOT01K26
Lärare: Richard Gulledge Jr
Första lektion: Onsdag 8 januari 13.00-16.00
Sal: E46

Fotografisk bild 2
Kursgrupp: ÅV201FOT02Q2
Lärare: Richard Gulledge Jr
Första lektion: Tisdag 14 januari 17:30-20:30
Sal: E44

Franska 1
Kursgrupp: ÅV201FRA01Q3
Lärare: Leif Karlenstedt
Första lektion: Onsdag 8 januari 17:00-21:00
Sal: C16

Fysik 1a
Kursgrupp: ÅV201FY01AK201NVF1
Lärare: Peter Edling
Första lektion: Onsdag 8 januari 8:30-12:00
Sal: B31

Fysik 1a
Kursgrupp: ÅV201FY01AK201NVF2
Lärare: Bengt Erik Askebrand
Första lektion: Onsdag 8 januari 8:30-12:00
Sal: B34

Fysik 1a 
Kursgrupp: ÅV201FY01AK268
Lärare: Martin Klang
Första lektion: Onsdag 8 januari 13.00-16.30
Sal: B31

Fysik 2
Kursgrupp: ÅV201FY02K37
Lärare: Peter Edling
Första lektion: Torsdag 9 januari 8:30-12:00
Sal: B17

Fysik Grundläggande
Kursgrupp: ÅV201GRFYSQ24
Lärare: Information om lärare hittar du på salschemat som finns uppsatt fr.om 8/1 i skolans huvudentré och vid expeditionen plan 1
Första lektion: Torsdag 9 januari 17:00-20:00
Sal: B31

Företagsekonomi 1
Kursgrupp: ÅV201FÖR01K15, ÅV201FÖR01K201DM15, ÅV201FÖR01K201EK15, ÅV201FÖR01K201ST15
Lärare: Björn Johansson
Första lektion: Onsdag 8 januari 09:00-12:00
Sal: B17

Geografi 1
Kursgrupp: ÅV201GEO01Q1
Lärare: Jim Haney
Första lektion: Måndag 13 januari 17:30-20.30
Sal: D25

Grafisk illustration
Kursgrupp: ÅV201GRI0K15
Lärare: Peter Lissenko
Första lektion: Onsdag 8 januari 09:00-12:00
Sal: E44

Hälsopedagogik
Kursgrupp: ÅV201HAL0K201VO26, ÅV201HAL0K26
Lärare: Ulrika Pettersson
Första lektion: Onsdag 8 januari 13:00-16:00
Sal: F16

Hälsopedagogik
Kursgrupp: ÅV201HAL0K1934BF
Lärare: Lena Villgren
Första lektion: Måndag 13 januari 9:00-16:00
Sal: F17

Historia 1b
Kursgrupp: ÅV201HI01BK37
Lärare: Run Gröndahl
Första lektion: Onsdag 8 januari 13.00-16.30
Sal: D38

Kemi 1
Kursgrupp: ÅV201KEM01K26
Lärare: Inger Svensson
Första lektion: Onsdag 8 januari 13.00-16.30
Sal: C45

Kemi 2, Naturvetensakpligt basår grupp 1
Kursgrupp: ÅV201KEM02K1937NV1
Lärare: 
Första lektion: Torsdag 9 januari 8:30-12:00
Sal: Salschema finns uppsatt fr.om 8/1 i skolans huvudentré och vid expeditionen plan 1

Kemi 2, Naturvetensakpligt basår grupp 2 och grupp 3
Kursgrupp: ÅV201KEM02K1937NV2, ÅV201KEM02K1937NV3
Lärare: Mikael Jansson
Första lektion: Torsdag 9 januari 8:30-12:00
Sal: C45

Kemi 2
Kursgrupp: ÅV201KEM02K37
Lärare: Inger Svensson
Första lektion: Torsdag 9 januari 8:30-12:00
Sal: C49

Kommunikation
Kursgrupp: ÅV201KOU0K201BF34, ÅV201KOU0K34
Lärare: Irina Ilori
Första lektion: Tisdag 14 januari 9:00-16:00
Sal: E36

Lärande och utveckling
Kursgrupp: ÅV201LÄR0K1956BF, ÅV201LÄR0K34
Lärare: Charlotte Myr
Första lektion: Onsdag 8 januari 9:00-16:00
Sal: F03

Marknadsföring
Kursgrupp: ÅV201FÖRMAD0K26
Lärare: Björn Johansson
Första lektion: Onsdag 8 januari 13.00-16.30
Sal: D35

Matematik 1a
Kursgrupp: ÅV201MA01AK15
Lärare: Peter Piispanen
Första lektion: Onsdag 8 januari 08.30-12.30
Sal: C49

Matematik 1a
Kursgrupp: ÅV201MA01AK37
Lärare: Peter Piispanen
Första lektion: Torsdag 9 januari 08.30-12.30
Sal: B31

Matematik 1b
Kursgrupp: ÅV201MA01BK37
Lärare: Magdalena Coxman
Första lektion: Torsdag 9 januari 08.30-12.30
Sal: D41

Matematik 1c
Kursgrupp: ÅV201MA01CK37
Lärare: Magdalena Coxman 
Första lektion: Torsdag 9 januari 08.30-12.30
Sal: D41

Matematik 2a
Kursgrupp: ÅV201MA02AK379
Lärare: Fredrik Rosengren
Första lektion: Torsdag 9 januari 09.00-12.00
Sal: D45

Matematik 2a, kväll
Kursgrupp: ÅV201MA02AQ24
Lärare: Sarah Wang
Första lektion: Torsdag 9 januari 17.30-20.30
Sal: D41

Matematik 2b
Kursgrupp: ÅV201MA02BK15
Lärare: Martin Klang
Första lektion: Onsdag 8 januari 08.30-12.30
Sal: D43

Matematik 2b
Kursgrupp: ÅV201MA02BK379
Lärare: Philip Higgins
Första lektion: Torsdag 9 januari 09.00-12.00
Sal: D48

Matematik 2b, kväll
Kursgrupp: ÅV201MA02BQ24
Lärare: Erika Bellander
Första lektion: Torsdag 9 januari 17.30-20.30
Sal: D48

Matematik 2c
Kursgrupp: ÅV201MA02CK15
Lärare: Martin Klang
Första lektion: Onsdag 8 januari 08.30-12.30
Sal: D43

Matematik 2c
Kursgrupp: ÅV201MA02CK379
Lärare: Philip Higgins
Första lektion: Torsdag 9 januari 09.00-12.00
Sal: D48

Matematik 2c, kväll
Kursgrupp: ÅV201MA02CQ24
Lärare: Erika Bellander
Första lektion: Torsdag 9 januari 17.30-20.30
Sal: D48

Matematik 3b, grupp 1
Kursgrupp: ÅV201MA03BK1591
Lärare: Magdalena Coxman
Första lektion: Onsdag 8 januari 09.00-12.00
Sal: B16

Matematik 3b, grupp 2
Kursgrupp: ÅV201MA03BK1592
Lärare: Johanna Östman
Första lektion: Onsdag 8 januari 09.00-12.00
Sal: D48

Matematik 3b
Kursgrupp: ÅV201MA03BK48
Lärare: Erika Bellander
Första lektion: Onsdag 8 januari 13.00-17.15
Sal: D48

Matematik 3b, kväll
Kursgrupp: ÅV201MA03BQ24
Lärare: Fredrik Rosengren
Första lektion: Torsdag 9 januari 17.30-20.30
Sal: D45

Matematik 3c
Kursgrupp: ÅV201MA03CK159
Lärare: Johanna Östman
Första lektion: onsdag 8 januari kl. 9.00-12.00 
Sal: D48

Matematik 3c, kväll
Kursgrupp: ÅV201MA03CQ24
Lärare: Fredrik Rosengren
Första lektion: Torsdag 9 januari 17.30-20.30
Sal: D45

Matematik 4
Kursgrupp: ÅV201MA04K15
Lärare: John Philip Higgins
Första lektion: Onsdag 8 januari 08.30-12.00
Sal: D45

Matematik 4, Naturvetenskapligt basår grupp 1
Kursgrupp: ÅV201MA04K1957NV1
Lärare: Helena Myhr
Första lektion: Onsdag 8 januari 08.30-12.00
Sal: D41

Matematik 4, Naturvetenskapligt basår grupp 2
Kursgrupp: ÅV201MA04K1915NV2
Lärare: Helena Myhr
Första lektion: Torsdag 9 januari 08.30-12.00
Sal: D43

Matematik grundläggande delkurs 1
Kursgrupp: ÅV201GRMAAK579
Lärare: Pia Toremar
Första lektion: Onsdag 8 januari 09:30-12:00
Sal: D23

Matematik grundläggande delkurs 2
Kursgrupp: ÅV201GRMABK579
Lärare: Pia Toremar
Första lektion: Onsdag 8 januari 09:30-12:00
Sal: D23

Matematik grundläggande delkurs 3
Kursgrupp: ÅV201GRMACK357
Lärare: Virpi Hannele Salonen-Hamrin
Första lektion: Onsdag 8 januari 09:30-15:30
Sal: D23

Matematik grundläggande delkurs 4
Kursgrupp: ÅV201GRMADK357
Lärare: Tarja Helena Ruuskanen
Första lektion: Onsdag 8 januari 09:30-15:30
Sal: D23

Medicin 1
Kursgrupp: ÅV201MED01K159, ÅV201MED01K201VOF
Lärare: Alexander Dixner
Första lektion: Måndag 13 januari 09:00-12:00
Sal: F16

Medicin 2
Kursgrupp: ÅV201MED02K201VO37, ÅV201MED02K37
Lärare: Alexander Dixner
Första lektion: Tisdag 14 januari 09:00-12:00
Sal: F14

Människors miljöer
Kursgrupp: ÅV201MÄI0K78, ÅV201MÄI0K201BF78
Lärare: Irina Ilori
Första lektion: Torsdag 9 januari 09:00-16:00
Sal: E36

Naturkunskap 1b
Kursgrupp: ÅV201NA01BK48
Lärare: Hans Dahlkvist
Första lektion: Torsdag 9 januari 13:00-16:30
Sal: C29

Naturkunskap 2
Kursgrupp: ÅV201NA02K15
Lärare: Anna Räväsmäki
Första lektion: Onsdag 8 januari 08:30-12:00
Sal: C29

Programmering 1, programspråk Javascript
Kursgrupp: ÅV201PRR01K48J
Lärare: Jan Rydh
Första lektion: Torsdag 9 januari 13:00-16:00
Sal: E46

Programmering 1, programspråk Python
Kursgrupp: ÅV201PRR01Q24P
Lärare: Jan Rydh
Första lektion: Torsdag 9 januari 17:30-20:30
Sal: E46

Programmering 1, programspråk C# och Java
Kursgrupp: ÅV201PRR01Q24CJ
Lärare: Jan Rydh
Första lektion: Torsdag 9 januari 17:30-20:30
Sal: E46

Psykologi 1
Kursgrupp: ÅV201PS01K48
Lärare: Fruta Habtom
Första lektion: Torsdag 9 januari 13.00-15.00
Sal: D38

Psykologi 1 för Undersköterskeutbildningen
Kursgrupp: ÅV201PS01K199VO
Lärare: Tomas Lundberg
Första lektion: Onsdag 8 januari 9.00-12.00
Sal: E36

Psykiatri 1
Kursgrupp: ÅV201PSY01K37, ÅV201PSY01K1937VO
Lärare: Tomas Lundberg
Första lektion: Torsdag 9 januari 9:00-12:00
Sal: F16

Redovisning 1
Kursgrupp: ÅV201RED01K26, ÅV201RED01K201EK26
Lärare: Martin Roth-Lundin
Första lektion: Onsdag 8 januari 13:00-16:00
Sal: D33

Religionskunskap 1
Kursgrupp: ÅV201REL01K9
Lärare: Run Gröndahl
Första lektion: Fredag 10 januari 8.30-11.55
Sal: D38

Religionskunskap grundläggande
Kursgrupp: ÅV201GRRELK26
Lärare: Olle Bolander
Första lektion: Onsdag 8 januari 13.00-16.30
Sal: D38

Samhällskunskap 1a1, Undersköterskeutbildningen
Kursgrupp: ÅV201SH01A1K197VO
Lärare: Katrin Sannerud
Första lektion: Onsdag 8 januari 13.00-16.00
Sal: D41

Samhällskunskap 1b
Kursgrupp: ÅV201SAM01BK37
Lärare: Katrin Sannerud
Första lektion: Torsdag 9 januari 9:00-12:00
Sal: D35

Samhällskunskap 2
Kursgrupp: ÅV201SAM02K15
Lärare: Olle Bolander
Första lektion:  Onsdag 8 januari 9:00-12:00
Sal: D35

Spanska 1
Kursgrupp: ÅV201SPA01Q13
Lärare: Frida Naranjo Ahlmark, Yvonne Hedman
Första lektion: Onsdag 8 januari 17:00-19:00
Sal: C15

Specialpedagogik 1
Kursgrupp: ÅV201SPE01K15
Lärare: Ulrika Pettersson
Första lektion: Onsdag 8 januari 09:00-12:00
Sal: F14

Specialpedagogik 1, Barnskötarutbildningen
Kursgrupp: ÅV201SPE01K1978BF
Lärare: Lena Villgen
Första lektion: Onsdag 8 januari 09:00-16:00
Sal: F17

Svenska som andraspråk 1
Kursgrupp: ÅV201SVA01K59
Lärare: Paulina Dekoj
Första lektion: Fredag 10 januari 09:00-12:00
Sal: C15

Svenska som andraspråk 1
Kursgrupp: ÅV201SVA01K37
Lärare: Paulina Dekoj
Första lektion: Torsdag 9 januari 09:00-12:00
Sal: C15

Svenska som andraspråk 2
Kursgrupp: ÅV201SVA02K48
Lärare: Marie Helen Nordin
Första lektion: Torsdag 9 januari 13:00-16:00
Sal: C16

Svenska som andraspråk 3
Kursgrupp: ÅV201SVA03K48
Lärare: Maria Engvall
Första lektion: Torsdag 9 januari 13:00-16:00
Sal: C15

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 1
Kursgrupp: ÅV201GRSVAAK48
Lärare: Malle Malmgren
Första lektion: Torsdag 9 januari 13:00-15:00
Sal: D-huset, plan 2, sal C23

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2
Kursgrupp: ÅV201GRSVABK1379
Lärare: Alena Billgert, Anna Rönquist
Första lektion: Torsdag 9 januari 8:30-12:30
Sal: C14

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2, kväll
Kursgrupp: ÅV201GRSVABQ24
Lärare: Leif Karlenstedt
Första lektion: Torsdag 9 januari 17:30-20:45
Sal: C16

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3
Kursgrupp: ÅV201GRSVACK1379
Lärare: Frida Naranjo Ahlmark
Första lektion: Torsdag 9 januari 8:30-12:30
Sal: B33

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3, kväll
Kursgrupp: ÅV201GRSVACQ24
Lärare: Leif Karlenstedt
Första lektion: Torsdag 9 januari 17:30-20:45
Sal: C16

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4
Kursgrupp: ÅV201GRSVADK2468
Lärare: Catarina Jonsson
Första lektion: Torsdag 9 januari 8:30-12:30
Sal: C14

Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4, kväll
Kursgrupp: ÅV201GRSVADQ24
Lärare: Leif Karlenstedt
Första lektion: Torsdag 9 januari 17:30-20:45
Sal: C16

Svenska 1
Kursgrupp: ÅV201SVE01K26
Lärare: Ulrika Karlsson
Första lektion: Måndag 13 januari 13:00-16:00
Sal: C16

Svenska 2, förmiddag
Kursgrupp: ÅV201SVE02K37
Lärare: Annika Otterheim
Första lektion: Torsdag 9 januari 9:00-12:00
Sal: B44

Svenska 2, eftermiddag
Kursgrupp: ÅV201SVE02K48
Lärare: Annika Otterheim
Första lektion: Torsdag 9 januari 13:00-16:00
Sal: B44

Svenska 3
Kursgrupp: ÅV201SVE03K15
Lärare: Maria Engvall
Första lektion: Onsdag 8 januari 9:00-12:00
Sal: B44

Svenska grundläggande, delkurs 2
Kursgrupp: ÅV201GRSVEBK3579
Lärare: Yvonne Hedman
Första lektion: Onsdag 8 januari 8:30-12:30
Sal: D28

Svenska grundläggande, delkurs 3
Kursgrupp: ÅV201GRSVECK3579
Lärare: Yvonne Hedman
Första lektion: Onsdag 8 januari 8:30-12:30
Sal: D28

Svenska grundläggande, delkurs 4
Kursgrupp: ÅV201GRSVEDK3579
Lärare: Yvonne Hedman
Första lektion: Onsdag 8 januari 8:30-12:30
Sal: D28

Webbutveckling 1
Kursgrupp: ÅV201WEB01K26
Lärare: Erika Norman
Första lektion: Onsdag 8 januari 13:00-16:00
Sal: E42

Vård- och omsorgsarbete 1
Kursgrupp: ÅV201VÅR01K19HVO
Lärare: Annika Hofgren
Första lektion: Torsdag 9 januari 9.00-16.00
Sal: F17

 

Dela: