Till innehåll på sidan

Kursstart i augusti 2021

Du som ska läsa en klassrumskurs i augusti kommer i huvudsak att ta del av undervisningen i form av fjärrundervisning. Undervisningen för alla kurser startar 4-6 augusti. Mer information får du i välkomstmejlet från din lärare under din första vecka.

För att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19 sker den mesta av klassrumsundervisningen på Åsö vuxengymnasium i form av fjärrundervisning. Nedan hittar du information om hur undervisningen kommer gå till för kurser med start i augusti. Du hittar också information om hur du går tillväga för att få tillgång till expeditionen, studie- och yrkesvägledning, bibliotek, datasalar och studiecoacher.

Undervisning

Fjärrundervisning innebär att:

 • du i huvudsak kommer att studera hemifrån med hjälp av digitala verktyg
 • du kommer använda en av våra lärplattformar; Moodle eller Teams (du får information från din lärare vid kursstart vilken lärplattform du kommer att använda)
 • du behöver vara tillgänglig under utsatt kurstid för att kunna ta del av digitala genomgångar, grupparbeten, handledning eller andra kursaktiviteter
 • din kurs startar den mellan den 4 och 6 augusti; du få ett välkomstmejl från din lärare med information om kursens upplägg 
 • du kommer INTE att bli kallad till skolan för din första lektion

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Vad är fjärrundervisning?
Enligt Skolverket är fjärrundervisning interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Vad är distansundervisning?
Enligt Skolverket kan elever och lärare i distansundervisningen vara åtskilda i både rum och tid. Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. 

I välkomstmejlet kommer du att få:

 • kontaktuppgifter till din lärare
 • en kursnyckel till kursens digitala klassrum på lärplattform Moodle (om din lärare använder Teams så får du ett separat mejl med Teamskod till lärplattformen Teams)
 • information om kurslitteratur
 • information om kursens upplägg

Närvaro och kursaktivitet vid fjärrundervisning och distansundervisning

För att undvika avbrott i kursen behöver du vara aktiv i kursen genom att delta i digitala kursmoment samt regelbundet logga in på lärplattformen och göra de uppgifter som finns i lärarens kursplanering. 

Prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer

Många prov och examinationer kan under denna period komma att göras på distans med hjälp av digitala verktyg. Men det är inte självklart att alla moment i kursen kan ersättas med digitala lösningar utan att vissa moment kan komma att ske i skolans lokaler. Exempel på sådana moment är vissa prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer. Din lärare kommer att informera dig om hur dessa moment kommer att gå till. Vid dessa tillfällen får endast 8 elever vara samlade i samma klassrum.

Stödfunktioner

Biblioteket

Besök bibliotekets sida för att se aktuella öppettider: Biblioteket. Böcker kan du återlämna som vanligt genom att lägga dem i lådan utanför biblioteket, även när biblioteket är stängt. Om du vill komma i kontakt med biblioteket kan du skicka ett mejl till bibliotek.AVX@edu.stockholm.se

Datasalar

Om du som studerar hos oss och är i behov av dator så är du välkommen till skolan för att arbeta i datasalen C12. Salen är öppen måndag till fredag mellan kl. 8.00-17.00. Antalet elever regleras genom att det endast kommer att finnas 8 utrustade platser i salen.

Expeditionen

Expeditionen är för tillfället stängd för spontana besök men studerandeadministrationen har utökat sina telefontider och är även tillgängliga att svara på frågor via mejl asovuxengymnasium@edu.stockholm.se. Om du har behov av att få hjälp med ditt ärende på plats i skolan kan du mejla eller ringa till elevadministrationen och boka in ett besök. Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på sidan Expeditionen.

Studiestöd

Om du har pedagogiskt stödbehov på plats i skolan eller behöver stöd i studierna på distans så kan du kontakta vår speciallärare Karolina Rydlöf eller studiecoacherna via mejl. De hittar deras kontaktuppgifter på sidan Elevstöd.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna har begränsade drop-in-tider för tillfälligt men telefontiderna är utökade. Du hittar drop-in-tiderna på skolans lärplattform Moodle och i skolans lokaler. Du kan även nå våra studie- och yrkesvägledare på mejl asosyv@edu.stockholm.se. Om du har behov av att få hjälp med ditt ärende på plats i skolan så kan du mejla eller ringa till våra studie- och yrkesvägledare och boka in ett besök. Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på sidan Studie- och yrkesvägledning.

Lokalen

Här nedan kan du läsa om hur vi har anpassat lokalen för att minska risken för smittspridning vid prov och kursmoment i skolans lokaler.

Städrutiner

Städfirman har i uppdrag att vara extra omsorgsfulla och frekventa gällande städning av dörrhandtag, räcken, toaletter, trapphus, entréer och elevmatsal

Avståndsmarkeringar

Golvdekaler och skyltar med budskapet att hålla 2 meters avstånd är utplacerade i skolans centrala delar.

Elevmatsal

Möbleringen har glesats ur, handsprit finns utplacerad, en extra dörr öppnas upp vid lunchtid för att det ska vara möjligt att hålla avstånd även i passagen, golvdekaler med budskap om att hålla avstånd är utplacerade, städningen har intensifierats till två gånger dag.

Datasalar

Gles möblering genom att vartannat tangentbord och varannan stol är borttagen. 

Klassrum och provsalar

Alla lärare som tar in elever till skolan för att genomföra prov eller annat kursmoment har följande med sig till klassrummet:

 • Handsprit
 • Desinfektionsspray
 • Trasa
 • Skylt med budskap att hålla avstånd
 • Avspärrningsband med budskap att hålla avstånd
Dela: