Till innehåll på sidan

Kursstart augusti 2020

Med anledning av Coronaviruset covid-19 och för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minimera risken för smittspridning har Åsö vuxengymnasium lagt om stora delar av undervisningen till distans. Nedan hittar du viktig information om kursstarten och information om hur du går tillväga för att få tillgång till expeditionen, studie- och yrkesvägledning, bibliotek, datasalar och studiecoacher när undervisningen bedrivs på distans.

Stora delar av undervisningen sker på distans med anledning till covid-19

Du som ska läsa en klassrumskurs på Åsö vuxengymnasium med start 3 augusti kommer för tillfället att ha stora delar av undervisningen på distans. Du hittar din kurs och kontaktuppgifter till alla lärare på sidan Kontaktuppgifter till lärare kursstart augusti 2020.

Att stora delar av kursen kommer att ske på distans/flex innebär att:

  • Du inte kommer att bli kallad till skolan för din första lektion utan kommer påbörja kursen på distans 
  • Du kommer att få ett välkomstmejl från din lärare under kursstartsveckan (3-7 augusti) med information om kursens distansupplägg och eventuell introduktion

I välkomstmejlet kommer du få:

  • kontaktuppgifter till din lärare
  • en kursnyckel till kursens digitala klassrum på lärplattform Moodle
  • information om kurslitteratur
  • kursens distansupplägg

Moodle

Du kommer att hitta all information om din kurs på lärplattformen Moodle. Här hittar du en länk till Moodle: lärplattformen Moodle. Där hittar du även instruktioner om hur du skapar ett konto. Din lärare kommer under kursstartsveckan att mejla dig din kurssnyckel som du använder för att komma in på kurssidan. Om du har frågor om Moodle eller behöver hjälp att skapa ett konto så kan du kontakta Moodleansvarig Peter Lissenko peter.lissenko@edu.stockholm.se.

Närvaro och kursaktivitet vid distansstudier

För att undvika avbrott i kursen behöver du vara aktiv i kursen genom att regelbundet logga in på Moodle och göra de uppgifter som finns i lärarens kursplanering.

Prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer

Många prov och examinationer kan under denna period komma att göras på distans med hjälp av digitala verktyg. Men det är inte självklart att alla moment i kursen kan ersättas med distanslösningar utan att vissa moment kan komma att ske i skolans lokaler. Exempel på sådana moment är vissa prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer. Din lärare kommer att informera dig om hur dessa moment kommer att gå till.

Biblioteket

Biblioteket är för tillfället stängt för spontana besök. Om du som elev vill låna böcker kan du boka in ett besök. Boka ditt besök genom att mejla bibliotek.AVX@edu.stockholm.se. Böcker kan du återlämna som vanligt genom att lägga dem i lådan utanför biblioteket, även när biblioteket är stängt. Läs mer om biblioteket på sidan Biblioteket.

Datasalar

Om du som studerande hos oss är i behov av dator så är du välkommen till skolan för att arbeta i datasalen C12. Salen är öppen måndag till fredag mellan kl. 8.00-17.00. Antalet elever regleras genom att det endast kommer att finnas 15 utrustade platser i salen.

Expeditionen

Expeditionen är för tillfället stängd för spontana besök men studerandeadministrationen har utökat sina telefontider och är även tillgängliga att svara på frågor via mejl asovuxengymnasium@edu.stockholm.se. Om du har behov av att få hjälp med ditt ärende på plats i skolan kan du mejla eller ringa till elevadministrationen och boka in ett besök.Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på asovuxengymnasium.stockholm.se/kontakta-oss

Studiestöd

Om du har pedagogiskt stödbehov på plats i skolan eller behöver stöd i studierna på distans så kan du kontakta vår speciallärare Karolina Rydlöf eller studiecoacherna via mejl. De hittar deras kontaktuppgifter på: asovuxengymnasium.stockholm.se/elevstod-elever-i-behov-av-stod

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarnas drop-in-tider är tillfälligt inställda men telefontiderna är utökade. Du kan även nå våra studie- och yrkesvägledare på mejl asosyv@edu.stockholm.se. Om du har behov av att få hjälp med ditt ärende på plats i skolan så kan du mejla eller ringa till våra studie- och yrkesvägledare och boka in ett besök. Telefonnummer och aktuella telefontider hittar du på asovuxengymnasium.stockholm.se/studie-och-yrkesvagledning

Dela: