Till innehåll på sidan

Kurspaket i digital marknadsföring

Läs ett kurspaket i Digital marknadsföring på Åsö vuxengymnasium och lär du dig grunderna i digital marknadsföring.

Du får lära dig att producera innehåll för webb och sociala medier men du får också fördjupade kunskaper om intern och extern kommunikation, marknadsföring, ekonomi och administration.Efter avslutad utbildning får du ett diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Kurspaketet är en yrkesförberedande utbildning under en termin. Utbildningen är gratis. Nästa kursstart är 3 januari. Ansök senast 7 november. Ansökan öppnar 23 september. 

Ansök här

Kurspaket i digital marknadsföring, 500 poäng

Förkunskaper, kursstarter, kurslängd och kurskoder

Poäng: 500 poäng (+200 poäng om du önskar praktik)
Förkunskaper: Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs 4
Kursform: Klassrum eller distans
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: 1 termin, start 3 januari och slut 20 maj
Kurskod Digital marknadsföringsassistent distans: ÅV1DMAD22
Kurskod Digital marknadsföringsassistent klassrum: ÅV1DMAK22
Ansökan: Ansökan öppnar  23 september och stänger 7 november.

Kurser som ingår i kurspaketet i digital marknadsföring, dagar och tider för klassrum

Kurs: Företagsekonomi 1
Poäng: 100
Start och slut: 3 januari till 11 mars
Veckor: 10
Dag och tid: tis 09:00-12:00, tor 09:00-12:00
__________________________________________________

Kurs: Digitalt skapande 1
Poäng: 100
Start och slut: 3 januari till 11 mars
Veckor: 10
Dag och tid: tis 13:00-16:00, tor 13:00-16:00
__________________________________________________

Kurs: Webbutveckling
Poäng: 100
Start och slut: 3 januari till 11 mars
Veckor: 10
Dag och tid: mån 09:00-12:00, ons 09:00-12:00
________________________________________________

Kurs: Marknadsföring
Poäng: 100
Start och slut: 14 mars till 20 maj
Veckor: 10
Dag och tid: tis 13:00-16:00, tor 13:00-16:00
__________________________________________________

Kurs: Information och kommunikation 1
Poäng: 100
Start och slut: 14 mars till 20 maj
Veckor: 10
Dag och tid: tis 09:00-12:00, tor 09:00-12:00
__________________________________________________

Vill du få en koppling mellan utbildningen och arbetslivet?

Om du efter avslutad utbildning vill få chansen att få arbetslivserfarenhet så kan du ansöka om att gå en orienteringskurs kopplad till en arbetsplats.

  • Orienteringskursen är studeimedelsberättigad (50-200 poäng).
  • Orienteringskursen är studiemedelsberättigad.
  • Du får mer information från din lärare under utbildningen.
  • Du måste själv hitta en arbetsplats som kan ta emot dig under en period.
  • Exempel på arbetsplatser kan vara på en kommunikationsavdelning, marknadsavdelning eller reklambyrå.

Dela: