Till innehåll på sidan

Kurser inom data och Media

Här hittar du kurserna: Animation, Digitalt skapande, Fotografisk bild, Grafisk Illustration, Information och kommunikation, Medieproduktion, Programmering och Webbutveckling.  

Kurserna syftar till att öva upp en vana vid att arbeta med datorer för att kunna använda datorn som verktyg i ett kanske nytt yrke, i ditt vanliga arbete, för studier eller vardagsändamål. Vi arbetar uteslutande i PC-miljö i salar anpassade för de olika kurserna. Det finns stora möjligheter till egen träning utanför lektionstid.

Animation 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: ANIANI01

Under kursen Animation 1 får du lära dig att skapa manus och storyboard, klassisk animation med papper och penna, stopmotiontekniker, grundläggande hantering av programvara, rörelser, rytm och tempo i animation. Du får samtidigt kunskap om animation utifrån givna och styrda förlagor samt en orientering om genrer och stilar genom animationshistorien. För att läsa mer om våra kursstarter för Animation 1 under hösten 2017 klicka på den lila knappen nedan.  

Kursstarter Animation 1 2017

Ansök till kursen här

Digitalt skapande 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: DIGDIG01

Kursen behandlar skapande med digitala verktyg i gränslandet mellan konst och teknik. Olika programvaror används såsom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Premiere etc.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Fotografisk bild 1

Poäng: 100 p
Nationell kurskod: FOTFOT01

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Fotografisk bild 2

Poäng: 100 p
Nationell kurskod: FOTFOT02

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer
 

Grafisk illustration 

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: GRAGRI0

Funktioner inom det grafiska illustrationsområdet.
Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, till exempel akvarell, kroki och kalligrafi.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Grafisk illustration (pixelgrafik) 

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: GRAGRP0

Skapande och redigering av bilder med Adobe Photoshop.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Grafisk illustration (vektorgrafik)  

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: GRAGRV0

Skapande och redigering av bilder med Adobe Illustrator

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Information och kommunikation 1  

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: INFINF01

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om färdigheter i informationsteknik och administrativa rutiner

Undervisningen skall också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhantering, grafisk presentation och informationssökning

Kurslitteratur
Titel: Information och kommunikation 1 - teori
Information och kommunikation 1 - uppgifter
Författare: -
Förlag: Behandlade ord
ISBN: Teori: 978-91-85989-57-7
Uppgifter: 978-91-85989-58-4

Klicka här för att läsa mer

Medieproduktion 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod:

Kursen ger teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i mediernas uttrycksformer. I kursen utformar och omsätter du egna och andras idéer till en grafisk produkt.

 

Programmering 1  

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: PRRPRR01

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Webbutveckling 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: WEBWEU01

Utveckling av webbsidor där det huvudsakliga innehållet är standarderna för html och css samt optimering av bilder och media för webben.

Kurslitteratur
Titel: enl. ök med läraren
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

 

Dela:
Kategorier: