Till innehåll på sidan

Kommunikation

50 poäng
Kurskod: LPL1204 (OBS: betygssystemet IG, G, VG och MVG)

Skriftlig del
Det skriftliga provet omfattar 4 timmar. Skrivningsfrågorna kommer att ha sin utgångspunkt i litteraturen.
En skriftlig rapport med redogörelse för planering, genomförandet och utvärdering av en egen kommunikationsuppgift. Det kan gälla ett känsligt eller svårt samtal, eller att möta en människa i kris, ett utvecklingssamtal på arbetet, en anställningsintervju, ett tal eller ett föredrag, eller att hålla i ett viktigt möte. Mer detaljerade exempel ges i läroboken.

Muntlig del
Sker med 1 – 3 elever under 30 – 90 minuter beroende på antal elever.
I den muntliga delen ingår frågor och kompletteringar på det skriftliga provet
Det ingår dessutom frågor och diskussioner kring din självständiga arbetsuppgift
Obs! Din skriftliga rapport om ett valfritt ämne, ska du muntligen framföra för prövningsförrättarna.

Litteratur (lärobok)
Kommunikation av Matts Dahlkwist, upplaga 5, ISBN 978-91-47-10774-2, Liber 2012


100 poäng
Kurskod: PEDKOUO

Skriftlig del
Det skriftliga provet omfattar 4 timmar. Skrivningsfrågorna kommer att ha sin utgångspunkt i litteraturen.
En skriftlig rapport med redogörelse för planering, genomförandet och utvärdering av en egen kommunikationsuppgift. Det kan gälla ett känsligt eller svårt samtal, eller att möta en människa i kris, ett utvecklingssamtal på arbetet, en anställningsintervju, ett tal eller ett föredrag, eller att hålla i ett viktigt möte. Mer detaljerade exempel ges i läroboken. Dessutom ingår fler arbetsuppgifter som beslutas i samråd med prövande lärare.

Muntlig del
Sker med 1 – 3 elever under 30 – 90 minuter beroende på antal elever.
I den muntliga delen ingår frågor och kompletteringar på det skriftliga provet
Det ingår dessutom frågor och diskussioner kring dina självständiga arbetsuppgifter
Obs! Din skriftliga rapport om ett valfritt ämne, ska du muntligen framföra för prövningsförrättarna.

Litteratur (lärobok)
Kommunikation av Matts Dahlkwist, upplaga 6, ISBN 978-91-47-10774-2, Liber 2012

Dela: