Till innehåll på sidan

Italienska 1, 100p

Kurskod: MODITA01

Skriftlig del

Den skriftliga prövningen omfattar 120 minuter och innehåller följande moment:

  1. Läsförståelse – prövar förståelse av innehåll och text.
  2. Ord och fraser – prövar ordförråd och språkliga strukturer.
  3. Realia – prövar kunskaper om målspråkslandet/-länderna.
  4. En skriftlig uppgift, t ex ett brev eller ett vykort.

Muntlig del

Den muntliga prövningen sker normalt i grupp om 2-3 personer och varar ca 1 timme. Den innehåller vanligtvis följande moment:

  1. Hörförståelse – prövar förståelsen av autentiskt tal på målspråket.
  2. Högläsning av text och samtal kring innehållet.
  3. Samtal kring ämnen och förhållanden i målspråkslandet/-länderna.

Förkunskaper

Är du osäker på nivån på prövningen råder vi dig att titta på något av de vanligaste läromedlen:

Läromedel

Adesso sí 1, Gallicchio Bornebusch-Rydén, kap 1-9

Prego 1, Britta Mangili och Serena Prina (Bonnier utbildning)

Skolverkets kursplan »

 

Dela:
Kategorier: