Till innehåll på sidan

Historia 1a2

Läs kursen Historia 1a2 på Åsö vuxengymnasium. Läs in din behörighet till högskola och universitet eller komplettera din gymnasieutbildning. Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus.

Kursen bygger på och knyter an till de kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer med fokus på industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. Du läser kursen i klassrum. Ansök här.

OBS! Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Historia 1a2, 50 poäng

Kursfakta

Kurskod: HISHIS01a2
Poäng: 50
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kurslängd: 10 veckor

______________________________________________________________________

Aktuella kursstarter 

______________________________________________________________________

Klassrumskurs
Start: 15 mars
Slut: 21 maj
Antal veckor: 10
Dag och tid: Onsdag 09:00-12:00
Studietakt: 25%
Kursgrupp: ÅV213HIS01A2K5
Ansökan: Ansökan är öppen mellan 13 oktober och 17 januari. Ansök här!

_________________________________________________________________________

Dela: