Gymnasiekurser

Våra gymnasiekurser A-Ö

Här nedan hittar du vårt kursutbud för hösten 2018. Du kan även läsa mer om oss som skola och se hela kursutbudet i vår PDF kurskatalog för hösten 2018: Kurskatalog höst 2018.

A

Affärsjuridik, klassrum & distans

Akutsjukvård, klassrum & distans

Animation 1, klassrum & distans

B

Barns lärande och växande, klassrum & distans

Biologi 1, klassrum & distans

Biologi 2, klassrum & distans

D

Digitalt skapande 1, klassrum & distans

Dramapedagogik, klassrum & distans

E

Engelska 5, klassrum & distans

Engelska 6, klassrum & distans

Engelska 7, klassrum & distans

Entreprenörskap, klassrum & distans

Etik & människans livsvillkor, klassrum & distans

F

Filosofi 1, klassrum

Fotografisk bild 1, klassrum & distans

Fotografisk bild 2, klassrum & distans

Franska 1, klassrum

Franska 2, klassrum

Franska 3, klassrum

Fysik 1a, klassrum & distans

Fysik 2, klassrum & distans

Företagsekonomi 1, klassrum & distans

Företagsekonomi 2, klassrum & distans

G

Geografi 1, distans

Grafisk Illustration, klassrum & distans

Grafisk Illustration Pixelgrafik, klassrum & distans

Grafisk Illustration Vektorgrafik, klassrum & distans

Grafisk kommunikation 1, klassrum & distans

Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet, distans

Gymnasiearbete Humanistiska programmet, distans

Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet, distans

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet, distans

Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet, distans

H

Hemsjukvård, klassrum & distans

Historia 1b, klassrum & distans

Historia 2a, klassrum

Hälsopedagogik, klassrum & distans

I

Information & kommunikation1, klassrum & distans

Italienska 1, klassrum

J

Japanska 1, klassrum

Japanska 2, klassrum 

Japanska 3, klassrum

K

Kemi 1, klassrum & distans

Kemi 2, klassrum & distans

Kommunikation, klassrum & distans

L

Lärande och utveckling, klassrum & distans

M

Matematik 1a, klassrum & distans

Matematik 1b, klassrum & distans

Matematik 1c, klassrum & distans

Matematik 2a, klassrum & distans

Matematik 2b, klassrum & distans

Matematik 2c, klassrum & distans

Matematik 3b, klassrum & distans

Matematik 3c, klassrum & distans

Matematik 4, klassrum & distans

Medicin 1, klassrum & distans

Medicin 2, klassrum & distans

Medieproduktion 1, klassrum & distans

Människors miljöer, klassrum & distans

N

Naturguidning 1, klassrum & distans

Naturkunskap 1a1, distans

Naturkunskap1a2, distans

Naturkunskap 1b, klassrum & distans

Naturkunskap 2, klassrum & distans

P

Pedagogiskt arbete, klassrum & distans

Pedagogiskt ledarskap, klassrum & distans

Programmering 1, klassrum & distans

Psykiatri 1, klassrum & distans

Psykologi 1, klassrum & distans

Psykologi, 2a klassrum

R

Redovisning 1, klassrum & distans

Redovisning 2, distans

Religionskunskap 1, klassrum & distans

Religionskunskap 2, klassrum

S

Samhällskunskap 1b, klassrum & distans

Samhällskunskap 2, klassrum & distans

Skapande verksamhet, klassrum & distans

Spanska 1, klassrum

Spanska 2, klassrum

Specialpedagogik 1, klassrum & distans

Specialpedagogik 2, klassrum & distans

Svenska 1, klassrum och distans

Svenska 2, klassrum & distans

Svenska 3, klassrum & distans

Svenska som andraspråk 1, klassrum & distans

Svenska som andraspråk 2, klassrum & distans

Svenska som andraspråk 3, klassrum & distans

V, W

Validering vård och omsorg

Vård- och omsorgsarbete 1, klassrum & distans

Vård- och omsorgsarbete 2, klassrum & distans

Webbutveckling 1, klassrum & distans

Webbutveckling 2, klassrum & distans

Ä

Äldres hälsa och livsvillkor, klassrum & distans

Att läsa gymnasiekurser

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser, vilket kräver att du har kunskaper motsvarande grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. Undervisningen på komvux är koncentrerad. Till skillnad mot gymnasiet så läser du kurser på fem, tio eller tjugo veckor. Man räknar med att man behöver avsetta ca 1 timmes självstudier per undervisningstimme per vecka. Om du har undervisning totalt sex timmar per vecka bör du lägga ca sex timmar på självstudier för att få bra studieresultat. Läs om alla våra kurser, yrkesutbildningar och kurspaket i vår nya katalog för hösten 2018.

 

Dela: