Gymnasiekurser

Våra gymnasiekurser A-Ö

Här nedan hittar du alla våra gymnasiekurser. Aktuell ansökningsperiod​​ är 6 januari, ansök senast 10 november. För dig som är folkbokförd i Stockholms stad öppnar sök senast tisdag den 22 oktober. För dig som är folkbokförd i någon av de andra kommunerna nedan öppnar sök runt den 7 oktober.

Läs om hur du ansöker på sidan Så ansöker du. Att studera på komvux är gratis och du har rätt att söka CSN. Läs mer om att studera på komvux här. Åsö vuxengymnasium är en kommunal skola och Stockholms stads eget komvux. Läs mer om oss på sidan Om skolan.

A

Administration 1, klassrum & distans

Affärskommunikation, klassrum & distans

Affärsjuridik, klassrum & distans

Akutsjukvård, klassrum & distans

Animation 1, klassrum & distans

B

Barns lärande och växande, klassrum & distans

Biologi 1, klassrum & distans

Biologi 2, klassrum & distans

D

Digitalt skapande 1, klassrum & distans

Dramapedagogik, distans

E

Engelska 5, klassrum & distans

Engelska 6, klassrum & distans

Engelska 7, klassrum & distans

Entreprenörskap, klassrum & distans

Etik & människans livsvillkor, klassrum & distans

F

Filosofi 1, klassrum

Fotografisk bild 1, klassrum & distans

Fotografisk bild 2, klassrum & distans

Franska 1, klassrum 

Franska 2, klassrum

Franska 3, klassrum

Franska 4, klassrum

Franska 5, klassrum

Franska 6, klassrum

Franska 7, klassrum

Fritids- och idrottskunskap, distans

Fysik 1a, klassrum & distans

Fysik 2, klassrum & distans

Företagsekonomi 1, klassrum & distans

Företagsekonomi 2, klassrum & distans

G

Geografi 1, klassrum & distans

Grafisk Illustration, klassrum & distans

Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet, distans

Gymnasiearbete Humanistiska programmet, distans

Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet, distans

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet, distans

Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet, distans

H

Hemsjukvård, klassrum & distans

Historia 1b, klassrum & distans

Historia 2a, klassrum

Hälsopedagogik, klassrum & distans

I

Information & kommunikation1, klassrum & distans

Internationella relationer, klassrum och distans

Italienska 1, klassrum

J

Japanska 1, klassrum

Japanska 2, klassrum 

Japanska 3, klassrum

K

Kemi 1, klassrum & distans

Kemi 2, klassrum & distans

Kommunikation, klassrum & distans

L

Lärande och utveckling, klassrum & distans

M

Marknadsföring, klassrum & distans

Matematik 1a, klassrum & distans

Matematik 1b, klassrum & distans

Matematik 1c, klassrum & distans

Matematik 2a, klassrum & distans

Matematik 2b, klassrum & distans

Matematik 2c, klassrum & distans

Matematik 3b, klassrum & distans

Matematik 3c, klassrum & distans

Matematik 4, klassrum & distans

Medicin 1, klassrum & distans

Medicin 2, klassrum & distans

Människors miljöer, klassrum & distans

N

Naturguidning 1, distans

Naturkunskap 1a1, distans

Naturkunskap1a2, distans

Naturkunskap 1b, klassrum & distans

Naturkunskap 2, klassrum & distans

P

Pedagogiskt arbete, klassrum & distans

Pedagogiskt ledarskap, klassrum & distans

Privatjuridik, klassrum & distans

Programmering 1, klassrum & distans

Programmering 2, distans

Psykiatri 1, klassrum & distans

Psykologi 1, klassrum & distans

Psykologi, 2a klassrum

R

Redovisning 1, klassrum & distans

Redovisning 2, klassrum & distans

Religionskunskap 1, klassrum & distans

Religionskunskap 2, klassrum

S

Samhällskunskap 1b, klassrum & distans

Samhällskunskap 2, klassrum & distans

Skapande verksamhet, distans

Sociologi, klassrum & distans

Spanska 1, klassrum

Spanska 2, klassrum

Spanska 3, klassrum

Spanska 4, klassrum

Spanska 5, klassrum

Spanska 6, klassrum

Spanska 7, klassrum

Specialpedagogik 1, klassrum & distans

Svenska 1, klassrum och distans

Svenska 2, klassrum & distans

Svenska 3, klassrum & distans

Svenska som andraspråk 1, klassrum & distans

Svenska som andraspråk 2, klassrum & distans

Svenska som andraspråk 3, klassrum & distans

V, W

Vård och omsorgsarbete vid demenssjukdom, distans

Webbutveckling 1, klassrum & distans

Att läsa gymnasiekurser

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser, vilket kräver att du har kunskaper motsvarande grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. Undervisningen på komvux är koncentrerad. Till skillnad mot gymnasiet så läser du kurser på fem, tio eller tjugo veckor. Man räknar med att man behöver avsetta ca 1 timmes självstudier per undervisningstimme per vecka. Om du har undervisning totalt sex timmar per vecka bör du lägga ca sex timmar på självstudier för att få bra studieresultat.

Dela: