Gymnasieexamen, slutbetyg och det nya betygsystemet

Information om gymnasieexamen, slutbetyg och det nya betygssystemet

• nya ämnes- och kursplaner
• nya betygskriterier
• nytt betygssystem med betygskala A-F

Förändringar i vuxenutbildningen

1 juli 2012 infördes en ny skollag som omfattar den kommunala vuxenutbildningen, förändringen kallas VUX2012. Detta innebär bland annat att kurser byter namn och i vissa fall ändrar omfattning. Det innebär också att en avslutad gymnasieutbildning kallas gymnasieexamen samt att en ny betygsskala infördes.

Examensbevis istället för slutbetyg

Slutbetyg (2 301 poäng/2 350 poäng) fasas ut till och med 1 juli 2021 och ersätts av en gymnasiexamen. Du kan alltså idag välja att läsa mot ett slutbetyg om du uppfyller kraven för en sådan, eller en examen om du inte hinner bli klar i tid.

Om du väljer att avsluta din gymnasieutbildning på vuxenutbildningen med en examen kan du välja mellan att få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. En examen ska innehålla 2 400 poäng varav 2 250 poäng måste vara godkända.

Du som har "gamla" kurser kan alltså läsa mot en examen, vi "översätter" dina kurser och betyg till det nya systemet. Observera dock att du kan förlora poäng och betyg då, din gamla kurs måste ha en motsvarighet i det nya systemet för att räknas.

Yrkesexamen

Gymnasieexamen Vux
2400 gymnasiepoäng varav godkända betyg i 2 250 gp

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Svenska/svenska som andra språk 1 100p
Engelska 5 100p
Matematik 1a 100p
Gymnasiearbete 100p
Dessutom 50p
Historia 1a1  50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samt
Yrkeskurser som till övervägande del får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram* i gymnasieskolan
med sammanlagt högst 1800 gymnasiepoäng.

 OBS!
Om du som läser mot en yrkesexamen vill bli grundläggande behörig till högskola och universitet måste du få godkända betyg i:Svenska/svenska som andraspråk 2, Svenska/svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6.

*Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Du hittar kurser som karaktäriserar programmen under www.skolverket.se » (se vidare under skolformer/gymnasieutbildning/program/nationella program/programstruktur).

Se aktuella sökbara kurser inom Vuxenutbildning på din kommuns webbsida. Du hittar länkar till kommunerna här.

Högskoleförberedande examen

Gymnasieexamen Vux 2400
gymnasiepoäng varav godkända betyg i 2250 gp

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Svenska/svenska som andra språk 1,2 och 3 300p
Engelska 5 och 6 100p
Matematik 1b eller 1c 100p
Gymnasiearbete 100p
Dessutom  
Matematik* 0/100/200p
Historia 1b 100p
Samhällskunskap 1b 100p
Naturkunskap 1b**  100p
Religionskunskap 1
(Historia, Samhällskunskap och Naturkunskap kan läsas i mindre omfattning - 50 p. OBS! Ger inte särskild behörighet.)
50p
Samt
Kurser som till övervägande del får ingå i ett och
samma nationella högskoleförberedande
program*** i gymnasieskolan.

 

*Ytterligare matematik i omfattning motsvarande valt program
Estetiska och humanistiska programmen 0 poäng
Ekonomi och samhällsvetenskapsprogrammen 100 poäng
Naturvetenskaps- och teknikprogrammen 200 poäng

**Ersätta naturkunskap
Kursen naturkunskap får ersättas med kurser i biologi, fysik och kemi.

***Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Du hittar kurser som karaktäriserar programmen under www.skolverket.se » (se vidare under skolformer/gymnasieutbildning/program/nationella program/programstruktur).

Se aktuella sökbara kurser inom Vuxenutbildning på din kommuns webbsida. Du hittar länkar till kommunerna här.

Du som läser mot slutbetyg

Du som planerar att läsa mot ett slutbetyg måste uppfylla följande kriterier innan 1 juli 2021:

Ett slutbetyg måste innehålla 2 350 poäng, varav 2 250 poäng måste vara godkända, av dessa ska 600 poäng vara kärnämnen och resterande 1 750 poäng är valfria kurser.

Ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning får inte innehålla kurserna Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Specialidrott eller Specialarbete.

Följande kärnämnen måste finnas med i ett slutbetyg:

Svenska A/Svenska som andraspråk A/Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 poäng

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 poäng

Engelska A/Engelska 5 100 poäng

Matematik A/Matematik 1a/b/c 100 poäng

Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b 100 poäng

Religionskunskap A/Religionskunskap 1 50 poäng

Naturkunskap A/Naturkunskap 1a1* 50 poäng

*Det går bra att läsa Naturkunskap 1b, 100 poäng, du kan använda kursen i ditt slutbetyg men den kommer att delas upp i Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1a2.

Om du idag läser mot slutbetyg bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Nytt betygsystem

Betygsskalan har beteckningarna A–F, där A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F innebär icke godkänt. Du får betyg efter varje avslutad kurs.

Matematik

Ämnet matematik består av elva olika kurser. I figuren visas hur kurserna hänger ihop.


Kurserna 1a, 1b och 1c motsvarar varandra nivåmässigt. Samma gäller för 2a, 2b och 2c respektive 3b och 3c. Innehåll och tillämpningar är dock anpassade till olika områden. Övergång till ett nytt spår kan därför kräva en del komplettering.

  • a-spåret är knutet till yrkesutbildning
  • b-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora
  • c-spåret är inriktat mot naturvetenskap och teknik

Du läser ett spår på varje nivå.

Kontrollera alltid vilken matematikkurs som krävs till de utbildningar du vill gå, information finns på skolornas hemsidor.

Meritpoäng

Meritpoängen räknas olika beroende på om kursen är läst i det "gamla systemet" eller nya, om du läser mot slutbetyg eller examensbevis. Prata alltid med en studievägledare om vad som gäller just för dig och dina kurser. Läs mer på www.antagning.se.

Du med avslutad utländsk gymnasieutbildning får aldrig meritpoäng.

Behörighet till högskola och universitet

2013 förändrades behörighetskraven till högskola och universitet. Detta gäller:

Sökande med slutbetyg

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 ersätter Svenska B/Svenska som andraspråk B. Det innebär att dessa sökande uppfyller kraven också i fortsättningen. Samma resonemang gäller Engelska 5, som kan ersätta Engelska A.

Sökande med utländska betyg som kompletterar för grundläggande behörighet

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6. Svenska B och Svenska som andraspråk B och Engelska A som är bestygsatta senast 30 juni 2013.

Sökande som prövas om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Om du sedan tidigare har godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk B samt Engelska A är du tillsvidare behörig. Läser du enligt de nya ämnesplanerna måste du ha godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6.
 

Prövningar

Åsö Vuxengymnasium erbjuder prövningar två gånger per år och endast i de kurser som finns i vårt kursutbud. OBS! Du kan inte längre pröva i kurser från det gamla betygsystemet IG-MVG. Läs mer om våra prövningar samt information om andra anordnare som erbjuder prövningar här.

Dela: