Genusfrågor och jämställdhet

Lz AXELSSON KIHLBLOM, Lina: Kommer du att tycka om mig 2015

Lina Axelsson Kihlblom är grundskolechef i Haninge kommun och blev känd genom sin medverkan i tv-serien Rektorerna. Tidigare har Ronnaskolan under Axelsson Kihlbloms ledning höjt andelen behöriga elever till gymnasiet med hela 40 % på två år. Den här boken är självbiografisk och författaren väckte stor uppmärksamhet när hon i tv-programmet Skavlan berättade att hon föddes som pojke. I boken framträder Lina som fyra olika identiteter, dessa skildras parallellt.

 

Ohj  HÄRGESTAM, Fanny: Kvinnokamp i uppförsbacke

(Världspolitikens dagsfrågor 2015:2)               

Har den "arabiska våren" förbättrat kvinnornas villkor, eller är det de kvinnofientliga islamistiska krafternas frammarsch som dominerar? Både-och, menar författarna Fanny Härgestam, journalist baserad i Tunis, och Aron Lund, frilansskribent med särskild inriktning på arabvärlden.

                                                                                                   

Ohj NORDBERG, Jenny: De förklädda flickorna i Kabul 2015

De kallas "bacha posh" - flickorna som kläs ut till pojkar av föräldrar som har ett desperat behov av söner. I förklädnaden kan flickorna röra sig friare i ett hårt segregerat samhälle. De kan också arbeta och gå i skolan, tills puberteten sätter stopp och tvingar dem att bli kvinnor som gifts bort mot sin vilja. Journalisten Jenny Nordberg berättar om det okända fenomenet och följer flera familjer på nära håll i Kabul.

 

Ohe SVART KVINNA 2015

Våren 2014 startade Fanna Ndow Norrby ett Instagramkonto. Hon var trött på den sexualisering, exotifiering och rasism som svarta kvinnor i Sverige tvingas utstå. Gensvaret blev massivt. På bara en dag fick kontot över 10.000 följare, och inom ett par månader följde 40.000 människor de berättelser som strömmade in via sociala medier och e-post. I Svart kvinna samlar Fanna Ndow Norrby en bredd av berättelser och reflektioner. Boken är en djupdykning i det som så oskyldigt kallas vardagsrasism, men som berör grundläggande frågor om existensberättigande och trygghet.

 

GRUTZKY, Eduardo: Heder och samvete 2014

Boken tar upp problematiken kring hederskultur och hedersrelaterat våld mot framför allt unga kvinnor, men också mot homosexuella, bisexuella och transpersoner. Eduardo Grutzky är expert på hederskultur och har lång erfarenhet av att arbeta med drabbade personer och Lars Åberg är journalist med integrationsfrågor som specialitet och författare till bl.a. en bok om USA.

 

Ohj HIRDMAN, Yvonne: Vad bör göras? 2014                                                                                                                                                                                 

Vad bör göras för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män? Och vad har blivit gjort hittills? Boken tar avstamp i sextiotalet, då diskussionerna om jämställdhet mellan könen satte igång på allvar efter andra världskriget. Det var då femtio års kamp började, en kamp som fortfarande pågår. Hirdman visar hur debatten förts under decennierna fram till våra dagar, via skämtteckningar i tidningarna, utredningar och politiska beslut.

 

Kfa LOWER, Wendy: Hitlers furirer 2014                                                                                                                                                                                                                             

Vilken roll spelade de tyska kvinnorna i Förintelsen? Wendy Lowers forskning i sovjetiskt arkivmaterial och vittnesskildringar lyfter fram de kvinnor som på olika sätt deltog i folkmord och övergrepp i öst. Det fanns fler kvinnor inom den nazistiska statsapparaten än vad som tidigare trotts. Från sjuksköterskor, som utförde eutanasiprogram, och sekreterare som skrev dödslistorna över fångarna i koncentrationslägren, till lägervakternas fruar och flickvänner som i flera fall deltog i dödandet.

 

Ohj SVELAND, Maria: Hatet  2014                                                                                                                                                                                                                                                  
I sin bok Hatet går Sveland igenom olika situationer under de senare åren där det som hon kallar hatet mot kvinnorna aktiverats. Detta är drabbande läsning: avhumaniserande tekniker, verbalt sexualiserat våld och mordhot riktas mot kvinnliga debattörer, men också vanliga kvinnor. Sveland visar dessutom hur antifeministiska angrepp mot enskilda orkestrerats och på de ideologiska samband som finns mellan hatet mot feminismen och det mot antirasismen.

 

Oha BOHLIN, Rebecka: Bit inte ihop!  2013                                                                                                                                                                                                              

Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet av Rebecka Bohlin och Sara Berg är en bok i feministiskt självförsvar. Författarna går igenom och presenterar forskning och statistik kring kvinnors arbetssituation. De visar hur vi formas av förväntningar, hur dubbelarbetet påverkar kvinnor och hur sexuella trakasserier på jobbet kan se ut. Författarna vill synliggöra härskartekniker och därmed också maktmissbruk.

 

Kma ALEKSIJEVITZ, Svetlana: Kriget har inget kvinnligt ansikte 2012

Under andra världskriget enrollerades dryga miljonen kvinnor i Sovjetunionens Röda armé. Som sjuksköterskor förband och tröstade kvinnorna sårade och döende, andra tvättade blodiga uniformer eller bakade bröd nätterna igenom. Åter andra slogs som stridspiloter, prickskyttar och partisaner. Boken är  baserad på intervjuer.

 

Ohj HULTMAN, Kristina: Kampen mot homofobin          

(Världspolitikens dagsfrågor 2012:6)     

Detta nummer fokuserar på hbt-frågan, dvs. situationen för homo-, bisexuella och transpersoner, ur ett internationellt perspektiv.

 

Qa KIELOS, Katrine: Det enda könet 2012

Katrine Kielos, (s)-märkt debattör och ledarskribent på Aftonbladet, har skrivit en feministisk analys av det ekonomiska systemet. Hon gör en enkel och läsvärd översyn av de ekonomiska teorierna. Kielos förklarar på ett begripligt vis ekonomer som Smith och Keynes och begrepp som den ekonomiske mannen och marknaden. Enligt ekonomerna är alla beslut alltid rationella men hur kan då ekonomiska teorier förklara den kris världen nu genomgår.

 

Lz MORAN, Caitlin; Konsten att vara kvinna/How to be a woman 2012

Författaren utgår från sin egen uppväxt och liv, som äldst av åtta syskon i en arbetarklassfamilj, via ung och hårt festande musikjournalist till nuläget som gift och karriärsdriven tvåbarnsmor, när hon dissekerar vad det är att vara kvinna. Samtidigt driver hon på ett förtjänstfullt sätt med både sig själv och patriarkatet.

 

Ohj  AMBJÖRNSSON, Fanny: Rosa – den farliga färgen 2011

Den rosa färgen väcker olika känslor hos många. Den kan associera såväl till flickbebisar, som till den märkning homosexuella tvingades bära under andra världskriget. För några är den favoriten framför alla andra färger, för andra vulgär och smaklös. Socialantropologen och genusvetaren Fanny Ambjörnsson har närstuderat fenomenet och presentar här en noga underarbetad kulturstudie kring denna vår kanske mest laddade färg.

 

Ohj HEDVALL; Barbro: Vår rättmätiga plats 2011

I Finland fick kvinnorna rösträtt 1906, i Norge 1913 och i Danmark 1915. I Sverige dröjde det till 1919 innan kvinnorna fick rösträtt, och 1921 röstade de för första gången i ett riksdagsval. Varför tog det så lång tid? Journalisten och samhällsdebattören Barbro Hedvall berättar i boken om denna tid, från grundandet av de första föreningarna för kvinnlig rösträtt 1902. Man får följa kämparna för kvinnlig rösträtt som höll föredrag och samlade in namn, som debatterade och värvade medlemmar. Men man får också se vilka män som stöttade dem, och vilka som motarbetade dem.

Förkortade recensioner från Bibliotekstjänst.

Tillbaka till bibliotekets startsida »

Dela: