Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Närvaron vid lektionspassen är mycket viktig. Studietakten är hög på Komvux. Det betyder att närvaro på lektionerna har avgörande betydelse för studieresultatet. Om du av någon anledning måste vara frånvarande under ett lektionspass ska du meddela din lärare.

Vid egen sjukdom ska du alltid anmäla dig första dagen till Försäkringskassan. Fr.o.m dag 14 ska kopia av läkarintyg inlämnas till Försäkringskassan och till Expeditionen hos oss på Åsö vuxengymnasium. Du kan antingen skicka en kopia av sjukintyget till oss på: Åsö vuxengymnasium, Att: Expeditionen, Box 178 04, 118 94 Stockholm eller maila en bild på sjukintyget till asovuxengymnasium@stockholm.se. Vid vård av barn ska anmälan göras till CSN. När du Börjar studera igen ska du skicka in blanketten "Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn"

Studieavbrott
Har du varit borta mer än en tre veckor från en kurs, utan att ha lämnat sjukintyg eller har beviljats ledighet, stryks du från kursen.
Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du meddela expeditionen. Tänk på att avbrottet kan påverka dina studiemedel!

Dela: