Till innehåll på sidan

Företagsekonomi 1, 100 p

Särskild prövning i kursen Företagsekonomi 1 består av ett skriftligt prov under 4 timmar. Vid behov genomförs även kompletterande muntligt förhör. Du som inte har läst kursen innan kan även läsa kursen i klassrum eller på distans. Läs mer om kursen på kurssidan Företagsekonomi 1.

Företagsekonomi 1, 100p

Kurskod: FÖRFÖR01

Prövningen kommer att behandla följande centrala innehåll:

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
  • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
  • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
  • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
  • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
  • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.

Rekommenderad litteratur:

Titel: Goodwill företagsekonomi 1, Lärobok
Författare: Eva Blomqvist m.fl.
Förlag: Bonnier Utbildning
ISBN: 9789152343456

Titel: Goodwill företagsekonomi 1, Övningsbok
Författare: Eva Blomqvist m.fl.
Förlag: Bonnier Utbildning
ISBN: 9789152349625

Dela: