FAQ

Betyg

Jag vill ta ut min examen alternativt mitt slutbetyg, hur gör jag?

Svar: Om du är klar med dina studier på Komvux och vill ta ut din examen eller slutbetyg kontaktar du skolans studievägledare asosyv@stockholm.se. Om du har studerat på en friskola eller i annan kommun måste vi få alla dina betyg i original. Det tar upp till två veckor att få sitt examensbevis/slutbetyg så gör detta i god tid vid terminsslut.

Hjälp i studierna

Jag är i behov av extrahjälp i mina studier, hur kan jag få det?

Svar: Ta kontakt med våra studiecoacher och boka ett möte för att gå igenom dina svårigheter och vilken hjälp som skulle kunna passa dig. Kontaktuppgifter till våra coacher finner du här.

Om jag har en neuropsykiatriska diagnos (ADHD, ADD), läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) eller någon annan inlärnings- och koncentrationssvårighet och är i behöv av särskilt stöd, hur kan jag få det?

Svar: Studiecoacherna på Åsö vuxengymnasium arbetar med stöd till elever med någon form av funktionsnedsättning. Är du elev hos oss kan du läsa mer om vilken typ av stöd du kan få av specialläraren och studiecoacherna på skolan på Moodlesidan för Elevstöd. Du som studerar på Åsö vuxengymnasium och är i behov av stöd under dina komvuxstuder har även rätt till stöd och hjälp från Studieteamet. Studieteamet erbjuder studievägledning, kartläggning av behov av stöd i studierna, strategier för lärande och lån av hjälpmedel samt samtalsstöd. I Studieteamet arbetar studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Läs mer om studieteamet här.

Studieplan

Om jag behöver hjälp med att planera mina studier, vart vänder jag mig då?

Svar: Om du behöver stöd i att planera dina studier eller har frågor om vidarestudier eller arbete ska du kontakta någon av oss studie- och yrkesvägledare på Åsö vuxengymnasium. Tillsammans pratar vi om dina mål och på vad du kan göra för att nå dem. Vi upprättar en fördjupad individuell studieplan som tydligt visar när du kommer att vara klar med dina studier och vad du ska läsa och när.

Höja betyg

Får jag läsa om en kurs för att höja mitt godkända betyg?

Svar: Nej! Om du vill höja redan godkända betyg får du göra prövningar på Åsö vuxengymnasium eller någon annan komvux-skola. Det går också bra att göra prövningar i andra kommuner. En prövning kostar vanligtvis 500 kronor per prövning. Här finner du alla skolor i Stockholm som erbjuder prövning.

Studiemedel

Kan jag få studiemedel för att läsa på komvux?

Svar: Ja! Om du vill söka studiemedel gör du det på csn.se. För att dina studier ska räknas som heltid måste du läsa minst 20 poäng per vecka. För att få halvtidsersättning måste du studera minst 10 poäng per vecka.Kom ihåg att alltid kontakta CSN om du gör ändringar i dina studier! Om du är borta i mer än 21 dagar blir du utskriven från kursen.

Om du blir sjuk ska du kontakta Försäkringskassan.

Stipendier

Var kan jag hitta stipendier?

Svar: Om du bor i Stockholms kommun och vill söka stipendier kopplade till dina studier kan du läsa mer här.

 

Antagningsstatistik

Hur kan jag se vilken poäng som krävdes till utbildningen jag vill gå?

Svar: Om du vill veta vilket meritvärde som tidigare har krävts vid tidigare antagningen till utbildningar på högskola och universitet ska du besöka statistik-sidan.

 

Utländska betyg

Jag har en utländsk gymnasieutbildning, på vilket sätt kan jag använda den i Sverige?

Svar: Lämna alltid in din gymnasieutbildning för bedömning till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Jag har en utländsk akademisk utbildning, på vilket sätt kan jag använda den i Sverige?

Svar: Lämna alltid in din akademiska utbildning för bedömning till Universitets- och högskolerådet (UHR). I vissa fall ska universitetsutbildningar inte lämnas till UHR då de är så kallade reglerade yrken.

Hur vet jag om mitt yrke är ett reglerat yrke i Sverige?

Svar: Du ser på denna länk om ditt yrke är ett reglerat yrke i Sverige och vad du måste göra för att få utöva yrket i Sverige.

 

Dela: