Elevstöd för elever i behov av stöd

Elevstöd på Åsö vuxengymnasium för elever i behov av stöd

Studiecoacherna på Åsö vuxengymnasium arbetar med stöd till elever med någon form av funktionsnedsättning. Det kan handla om neuropsykiatriska diagnoser, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), övriga inlärnings- och koncentrationssvårigheter och elever med någon fysisk funktionsnedsättning såsom hörsel-, syn- eller rörelsenedsättning. Elever i behov av stöd kan via läraren hänvisas till våra studiecoacher, annars sker kontakten via skolans speciallärare (Karolina Rydlöf) eller via Stockholms stads studieteam. Du hittar studiecoacherna i rum H11 i H-korridoren på plan 1.

Är du elev hos oss kan du läsa mer om vilken typ av stöd du kan få av specialläraren och studiecoacherna på skolan på sidan om Elevstöd på vår lärplattform Moodle.

Speciallärare

Karolina Rydlöf
Speciallärare
E-post: karolina.rydlof@stockholm.se
Telefon: 08-50849554
Drop-in:
Fredagar kl. 10.00-12.00
Sal B20

Studiecoacher

Drop-in:
Måndagar – torsdagar kl. 9.00-16.30
Fredagar – endast bokade tider (ingen drop-in)
Rum H11

Krister Aronsson
Studiecoach
Rum H11
E-post: krister.aronsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 49 515 | 076 12 49 515

Sofia Åsberg
Studiecoach
Rum H11
E-post: sofia.asberg@stockholm.se
Telefon: 076 12 49 557

Kurator och Psykolog

Du som studerar på Åsö vuxengymnasium och är i behov av stöd under dina komvuxstuder har rätt till stöd och hjälp från Studieteamet. Du hittar Studieteamet på Rosenlundsgatan 60, på Södermalm i Stockholm. Studieteamet erbjuder studievägledning, kartläggning av behov av stöd i studierna, strategier för lärande och lån av hjälpmedel samt samtalsstöd. I Studieteamet arbetar studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, arbetsterapeut, kurator och psykolog.

Kontakta gärna Studieteamet i god tid innan du vill börja studera. En del stöd och extra anpassningar kan ta längre tid att förbereda. Det kostar inget för dig att ha kontakt med Studieteamet. Du kan antingen skicka e-post till studieteamet@stockholm.se eller ringa eller mejla till någon som jobbar i Studieteamet. Läs mer om Studieteamet och hur du kan komma i kontakt med dem här.

Dela: