Ekonomi och administration

Här hittar du kurserna: Administration, Affärsjuridik, Företagsekonomi, Personaladministration, Privatjuridik och Redovisning.

Administration 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
ADMADM01

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om administrativt arbete i företag och organisationer samt utvecklar din förmåga att arbeta serviceinriktat och att hantera information..

Kurslitteratur
Titel: Administration 1 Fakta och övningar
Författare: Westerblad, Johansson
Förlag: Liber
ISBN: 9789147113965

Klicka här för att läsa mer

Affärsjuridik 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: JURAFF0

Affärsjuridik är en juridisk kurs som huvudsakligen behandlar juridik sett ur företagets synvinkel. I kursen ingår bl. a. associationsrätt, avtalsrätt, köprätt, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet samt immaterialrätt och konkurs.

Kurslitteratur
Titel: J 2000 Affärsjuridik
Författare: Jan-Olof Andersson m.fl.
Förlag: -
ISBN: 978-91-47-10079-8

Klicka här för att läsa mer

Företagsekonomi 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: FÖRFÖR01

Företagsekonomi 1 är en grundläggande kurs som behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, entreprenörskap, redovisning och kalkylering.

Kurslitteratur
Titel: Goodwill 1
Goodwill 1, uppgiftsbok
Författare: Eva Blomkvist, Bo Egervall
Förlag: Sanoma Utbildning
ISBN: 978-91-0479-2
978-91-523-0480-8, uppgiftsbok

Klicka här för att läsa mer

Företagsekonomi 2

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: FÖRFÖR02

Företagsekonomi 2 är en fördjupad kurs som behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, entreprenörskap, redovisning och kalkylering.

Kurslitteratur
Titel: Goodwill 2
Goodwill 2, uppgiftsbok
Författare: Eva Blomkvist, Bo Egervall
Förlag: Sanoma Utbildning
ISBN: 978-91-523-0483-9
978-91-47-10028-6, uppgiftsbok

Klicka här för att läsa mer

Personaladministration

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: ADMPER0

Kurslitteratur
Titel: -
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Privatjuridik

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: JURPRI0

Kurslitteratur
Titel: -
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer

Redovisning 1

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: FÖRRED01

Här utvecklar Du grundläggande färdigheter i bokföring, lagar och årsbokslut.

Kurslitteratur
Titel: Bokföring från början, upplaga 14
Författare: R Johansson, C. Johansson, C Östgren
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-09903-0

Klicka här för att läsa mer

Redovisning 2

Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: FÖRRED02

Här fördjupar Du Dina färdigheter i bokföring, hur skattelagstiftningen påverkar bokslutet, lagervärdering etc.

Kurslitteratur
Titel: Redovisning och beskattning och
Problembok med CD
Författare: Jan-Olof Andersson och Cege Ekström m.fl.
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-10650-9 och
9778-91-47-10651-6

Klicka här för att läsa mer

Dela: