Till innehåll på sidan

Ekonomi

Du kan göra prövningar i ekonomikurser hos oss på Åsö vuxengymnasium. Du kan göra prövning i de kurser som vi erbjuder i vårt aktuella kursutbud.

Följande kurser kan du pröva i inom ekonomi:

Affärsjuridik, 100p
Entreprenörskap, 100p
Företagsekonomi 1, 100p
Företagsekonomi 2, 100p

Utförande

Prövningen kan vara uppdelad i två delar, en skriftlig och vid behov en muntlig del. Först gör man den skriftliga delen och sedan eventuellt den muntliga. Betyget grundas på hela prövningen. Det skriftliga och det muntliga resultatet sammanvägs alltså.
I samband med den muntliga prövningen har du tillfälle att se det skriftliga provet, och vid detta tillfälle får du också veta ditt betyg. Betyg ges endast till de prövande som fullgör både den skriftliga och den muntliga delen av prövningen.

Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda betygskriterierna.

Litteratur

Affärsjuridik, 100p: J2000, Affärsjuridik. Jan-Olof Andersson, Cege Ekström m.fl. 8 upplagan, Liber.
ISBN: 978-91-47-11623-2.

Entreprenörskap: Entreprenörskap – skapa din arena, Karlsson/ Kristoffersson/ Sandås, Liber.
ISBN: 978-91-47-10028-6.

Företagsekonomi 1: Goodwill 1, 
ISBN: 9789152343456.

Företagsekonomi 1: Goodwill 1 uppgiftsbok, Blomkvist/Egervall, Sanoma utbildning.
ISBN: 9789152349625.

Företagsekonomi 2: Goodwill 2. Bo Egervall m.fl, Sanoma Utbildning.
ISBN: 9789152353592.

Företagsekonomi 2: Goodwill 2, uppgiftsbok, Sanoma Utbildning.
ISBN: 9789152353608.

Privatjuridik: J2000 Privatjuridik och rättskunskap. Jan-Olof Andersson m. fl, Liber.
ISBN: 978-91-47-10620-25.

 

Dela:
Kategorier: